Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


Pastorale zone Leuven
Centrum Leuven,
Holsbeek-Attenhoven,
Wijgmaal,
Wilsele-Putkapel,
Wilsele

Pastorale zone Heverlee
Sint Lambertus,
Terbank,
Park,
Egenhoven,
Troost

Pastorale zone Bertem

Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal

Gelieve eerst
de brief aan de ouders
te lezen a.u.b.
Het schooljaar 2024-2025
wordt aangepast op
15 mei 2025

Informatiefiche 1ste communie en plechtige Geloofsbelijdenis
Inschrijvingsformulier dekenaat Leuven (schooljaar 2024-2025) Leuven, juni 2024  
Sint Pieter ~ Sint Geertrui ~ Sint Jacob ~ Sint Kwinten ~ Sint Jozef ~ Sint Michiel
O.L.Vrouw van Troost ~ Onbevlekte Hart van Maria ~ Sint Jan Evangelist ~ Sint Lambertus ~ Sint Michiel en Sint Reinildis

 Onderwerp Wie organiseert Wat
 InitiatiecatecheseParochie Eerste Communie en Plechtige Geloofsbelijdenis
  Federatie Vormsel
 Brugcatechese Parochie of federatieCatechese tussen Eerste Communie en Plechtige Geloofsbelijdenis
  Federatie Catechese tussen Plechtige Geloofsbelijdenis en Vormsel

 * verplicht in te vullen 

  Gegevens van het kind:

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Geboortedatum:
 *

  Naam van de school:
 *

  Adres van de school:
 *

  leerjaar:
(schooljaar 2024-2025)  *

  Datum van het doopsel:

  Plaats (Kerk) van het doopsel:

  Adres ten tijde van het doopsel:

  Straat:

  Nr.:

  Bus:

  Postcode:

  Gemeente:

  Vader

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Moeder:

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Huidig adres van Vader en Moeder:

  Straat:
 *

  Nr.:
 *

  Bus:

  Postcode:
wordt automatisch toegevoegd

  Gemeente:
 *

  Telefoon of GSM:

  e-adres: @
 *

  Parochie waar uw kind catechese wil volgen en wilt deelnemen aan de vieringen:
 * andere parochie

  Wij willen ons kind volgend schooljaar (2024-2025) inschrijven voor: *
voorbereiding op de Eerste Communie (2de leerjaar)
brugcatechese voor kinderen van het 3de leerjaar
brugcatechese voor kinderen van het 4de leerjaar
brugcatechese voor kinderen van het 5de leerjaar
catechese als voorbereiding op de plechtige Geloofsbelijdenis (6de leerjaar)

  Ingevuld door:

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Datum:
 *


Uw gegevens worden alleen voor Parochiƫle doeleinde gebruikt.
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 26-09-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer