Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Brief aan de ouders
Dekenij Leuven
Amerikalaan 29
3000 Leuven

secretariaat@kerkleuven.be

Leuven, september 2008

Beste ouders,

Met deze brief willen wij op de hoogte brengen van de veranderingen in het pastorale veld van de catechese in heel het vicariaat Vlaams-Brabant.

Het komt er op neer dat de catechese in de toekomst loopt van het tweede jaar lager onderwijs tot in het eerste jaar middelbaar onderwijs. Dit wordt 'initiatiecatechese' genoemd. De initiatie, dit betekent inleiding, beoogt een gelovige grondhouding van uw kind inzake liturgie, gebed en een concrete beleving van de evangelische waarden.
Deze initiatiecatechese kent drie sleutelmomenten die met elkaar verbonden worden door momenten van 'brugcatechese'. De sleutelmomenten spelen zich af op verschillende niveaus:
de Eerste Communie op het niveau van de parochie;
de Plechtige Geloofsbelijdenis eveneens op het niveau van de parochie en
het Vormsel op het niveau van de federatie (samenwerkingsverband tussen de verschillende parochies).
De brugcatechese vindt plaats tussen de Eerste Communie en de Plechtige Geloofsbelijdenis op het niveau van de parochie of de federatie en tussen de Plechtige Geloofsbelijdenis en het Vormsel op het niveau van de federatie.

Wat betekent dit nu concreet voor uw kind? Uw kind kan pas ingeschreven worden als de informatiefiche correct is ingevuld. Dan pas kunnen de respectievelijke parochie/gemeenschap u persoonlijk contacteren voor de concrete catechese.
Ik hoop dat ik u zo voorlopig voldoende informatie gegeven heb en dat uw kind op de gepaste manier kan groeien in verbondenheid met God.

Hartelijke groeten,

Deken Dirk De Gendt


De deken is in principe bereikbaar op de dekenij te Leuven:
donderdag en vrijdag van 10.00u. tot 11.45u. of 016 22 47 42 of Dirk.De.Gendt@telenet.be
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 24-10-2015
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer