Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Priesters
2. Vieringen
Eucharistie
Doopsel
Eerste communie
Brugcatechese
Vormsel
Huwelijk
3. Kalender
4. Gemeenschapsploeg
5. Koren
6. Kerkraad (kerkfabriek)
7. Parochiale werken
8. Reservatietabel PAVO
9. Kerk+Leven
10.Zorg v/dgemeenschap 
11.Samana
12.Nieuws in beeld
13.Geschiedenis
14.Restauratiewerken

Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Geloofsgemeenschap Sint Lambertus  Waversebaan 68  ,Heverlee
Alle vragen en opmerkingen graag naar: parochie.sintlambertus@kerkleuven.be

Informatie via kerknet.be   

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid
kan u terecht bij je parochiepriesters.


Sint-Lambertuskerk Heverlee-centrum


Het beste deel
Overdenking over Lucas 10,38-42
door pastoor Gerben Zweers


Geen herders nodig maar belhamels!
Overdenking over Johannes 10,27-30
door pastoor Gerben Zweers


Over een andere boeg
evangelie van Johannes 21,1-14
door pastoor Gerben Zweers

1.Verantwoordelijken voor pastoraat
Pastoor: Deken Patrick Maervoet
Jules Vandenbemptlaan 2
3001 Heverlee
Tel: 0460-95 63 73
patrick.maervoet@vlbm.be

assistentie:
Priester Thiem Nguyen osa, nguyenxuanthiem3010@gmail.com
Diaken Venceslas Skpade osa skpade28@gmail.com

Pakenstraat 65
3001 Heverlee
Tel:016 40 44 40


2. Vieringen
 1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

      aanvraagformulier voor misintenties op zondag om 9u30 in onze Sint Lambertus parochiekerk

  Sint Lambertus
  taal maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
               9.30u
  Pools          20.00u.    13.00u

 2. Doopsel:   aanvraagformulier van de website
  De doopvieringen vinden plaats op zaterdag- en zondagnamiddagen. Met de parochiepriesters kan u een datum afspreken, liefst een maand op voorhand. Er zijn geen gemeenschappelijke doopvieringen. U kan uw vraag tot doopsel ook via het web formuleren.


    Vormingsdagen voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende zondagen:
  Dag Uur Plaats
  Zondag 16 juni 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
  Zondag 07 juli 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven

 3. Eerste Communie - brugcatechese en Vormsel:   aanvraagformulier van de website
  Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint,
  schrijven in via het aanvraagformulier van de website

  Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen op zaterdagnamiddag vormen de voorbereidende faze.

  Indien de ouders wensen dat hun kind later het vormsel viert, dan stapt het na de eerste communie in de brugcatechese: zij vormt de brug tussen de eerste communie en het vormsel. Viermaal per jaar, komen alle kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar samen op een zaterdagnamiddag, van 14.00 u. tot 17.00 u.. De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde leerjaar, is evenals de brugcatechese, in samenwerking met de Parkparochie. Ook hier verwijzen wij naar het aanvraagformulier van de website, en naar de verwijzingen brugcatechese en KRING 12.

  Na de plechtige geloofsbelijdenis begint de voorbereiding op het vormsel. Degenen die hun doopbelofte vernieuwd hebben, nodigen wij uit zich voor te bereiden op het sacrament van het vormsel. Zij krijgen hierover de nodige informatie.

  Ouders die op de parochie komen wonen en niet van bij het begin dit proces konden meemaken, richten zich tot de deken om te bespreken hoe hun kind best in dit catecheseproject kan stappen.

 4. Huwelijk:   aanvraagformulier van de website
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.

3. Kalender
Agenda van de Parochie Sint-Lambertus Heverlee.
Voor de buitengewone diensten gelieve het parochieblad "Kerk en Leven" te raadplegen of de begin pagina www.kerkleuven.be

Paul De Becker Waversebaan 90, 3001 Heverlee 016 23 36 65 Paul.DeBecker@gmail.com
Magda De Boer Dreefstraat 9, 3001 Heverlee 016 89 04 41 magdadb@telenet.be
Guillaume Derde Willem Vanden Abeelelaan 37, 3001 Heverlee 016 40 28 52 guillaume.derde@telenet.be
Annemie Sermeus Willem Vanden Abeelelaan 37, 3001 Heverlee 016 40 28 52 annesermeus@yahoo.com
Marietje Hanssen Koning Leopold III-laan 49, 3001 Heverlee 016 40 40 53 slechten.hanssen@gmail.com
Jos Slechten Koning Leopold III-laan 49, 3001 Heverlee 016 40 40 53 slechten.hanssen@gmail.com
Jeffra Timperman jeffratimperman@gmail.com
Mariusz Amanowicz Pieter Paradaensstraat 16, 3010 Kessel-lo 016 22 06 82
0484 92 59 44
amancie@tlen.pl

5. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door onze koren:
 1. Gemengd Parochiaal Koor
  De repetities worden gehouden op dinsdagavond om 20.00 uur in de weekkapel van onze kerk.
 2. Koninklijk Sint-Lambertuskoor
  Wij repeteren woensdagavond vanaf 19.30 uur in de weekkapel van de Sint-Lambertuskerk te Heverlee als voorbereiding om op
  elke 1ste zondag de mis om 9.30 uur te verzorgen.
  Iedereen is van harte welkom om zich te verdiepen in een eigentijdse interpretatie van het gregoriaans.

  « Vieringen leven van muzikale variaties »

  Schollaert: „Ik ben niet zo voor de opvatting dat dé ideale mis een volledig gregoriaanse mis is of een volledig Nederlanstalige. Daar is natuurlijk niets op tegen, maar voor mij moet dat niet als het ideaal worden geponeerd. Zo kom je in sommige parochies op de feestdagen tot een discussie over wie er mag zingen. Met Kerstmis bijvoorbeeld willen de kinderen zingen omdat Kertsmis het feest bij uitstek van de kinderen is. Het koor dat wekelijks zingt, voelt zich dan aan de kant gezet, omdat ze wel wekelijks mogen zingen maar niet op een feestdag. Het gregoriaanse koor vindt dan weer dat er geen feestelijke stemming is zonder gregoriaanse gezangen. Ik vind het juist prachtig als die verschillende stijlen elkaar afwisselen en aanvullen tijdens eenzelfde eucharistieviering.

  Zo krijg je - zowel op een kleine parochie als in een kathedraal - een gezonde afwisseling. Dat kan natuurlijk niet in elke viering, maar je mag ook niet bij bepaling vastleggen dat er op een hoogfeest maar één stijl mag worden gebracht.“

  29 augustus 2007


6. Kerkraad (Kerkfabriek)
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.223.834 Adres:Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee
 • Voorzitter kerkraad: Guy Delbar, Waversebaan 49, 3001 Heverlee, 0499 32 31 36
  Guy.Delbar@gmail.com
 • Secretaris: Maria Gielis ,Waversebaan 64/0301 ,3001 Heverlee, 0494.889828
  maria5gielis@gmail.com
 • Penningmeester: Filip Leën, Waversebaan 176, 3001 Heverlee, 016 40 77 35 of 0496 38 98 75
  filipleen@yahoo.com
 • Leden:

7. Parochiale werken
De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Leuven, afdeling Sint-Lambertus.
Onder deze v.z.w. vallen onder andere de werking van: Centrum PAVO, Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 HEVERLEE

 • Beheer zaal PAVO: Patrick Vandormael, J. Vandenbemptlaan 20, 3001 Heverlee, 016 23 43 50, Patrick_Vandormael@skynet.be
 • Dagelijks beheer en reservaties: Luc De Coster, Prins de Lignestraat 15, 3001 Heverlee, 016 22 17 33, DeCoster_Luc@yahoo.com
 • Reservaties: reserveer zaal PAVO bij voorkeur met het reservatieformulier.


  stadsplan centrum Heverlee

   1. Luc De Coster Prins de Lignestraat 15, 3001 Heverlee
   2. Paul De BeckerWaversebaan 90, 3001 Heverlee
   3. PAVO Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee

8. Reservatiekalender zaal PAVO:     
Reservatiekalender zaal PAVO wordt beheerd door Luc Decoster
Reserveer zaal PAVO bij voorkeur met het reservatieformulier


9. Kerk+Leven

Waarschijnlijk kent u KERK&Leven, zeker onder de populaire naam 'het parochieblad'. Het weekblad telt zo'n miljoen lezers en bereikt het heel wat mensen. Er zijn veel redenen waarom het de moeite waard is om het blad te lezen.

KERK&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt u wekelijks 20 pagina's goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld.
Het geeft informatie aan jong en oud in een frisse en aantrekkelijke opmaak

Mis geen enkel nummer van uw "Kerk en Leven" en betaal uw abonnement voor de prijs van 60 €. vóór 1 december 2024, op rekening

 • IBAN-nr: BE22 7885 3081 3947
 • BIC : GKCCBEBB
 • DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ HALEWIJN NV
 • Halewijnlaan 92
 • 2050 Antwerpen
 • Mededeling : editie 4332

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat doen bij

Je kan ook een lid van de gemeenschapsploeg aanspreken


10. Zorg voor de gemeenschap
 • Bloemen in de kerk: Verantwoordelijk: Magda De Boer, Dreefstraat 9, 3001 Heverlee,016 89 04 41, MagdaDB@telenet.be
 • Sint-Lambertus: Voorzitster: Frieda De Jonghe, Verbindingslaan 60 Bus 301, 3001 Heverlee, 016 40 58 88
 • Samana: Kris Peeters, Mezenlaan 33 3001 Heverlee , 016/403811 kris.peeters33@telenet.be

  Samana

  De christelijke geïnspireerde beweging Samana richt zich in haar werking tot alle parochianen zonder voorwaarden te stellen aan de leden betreffende hun godsdienstige overtuiging. Hun lidmaatschap van Samana is gratis.

  De Voornaamste doelstelling van onze kern Samana Sint-Lambertus Heverlee is de zieke persoon te ondersteunen in zijn moeilijke situatie die van voorbijgaande of blijvende aard kan zijn. Ook vereenzaamde personen krijgen aandacht van onze kernleden.

  Het ganse jaar door gaan kernleden van Samana daarom op bezoek bij zieken en eenzamen van de geloofsgemeenschap die dit wensen. Samana organiseren ook verschillende activiteiten die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de leden.

  Personen die zich bij de groep willen aansluiten - als zieke of als kernlid - nemen contact op met:
  Kris Peeters, Mezenlaan 33 3001 Heverlee , 016/403811
  kris.peeters33@telenet.be

11. Samana WEES WELKOM

Indien je een ziekenbezoeker wenst, die regelmatig bij jou langskomt kan je best kontakt opnemen met Kris Peeters, 016/403811 of met één van onze priesters.


12. Nieuws in beeld

nieuws 2017 , nieuws 2016 , nieuws 2015 , nieuws 2014 , nieuws 2013 , Nieuwsbrief oktober 2012 (pdf-formaat), nieuws 2012 , nieuws 2011 , nieuws 2010 , nieuws 2009 , nieuws 2008 , nieuws 2007 ,
Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Klik op dit plaatje om het programma te downloaden.

 

13. Geschiedenis
 • De eerste kerk van Heverlee was waarschijnlijk een houten kapel, volgens de legende ingezegend door Sint-Hubertus juist voor zijn overlijden in Tervuren en toegewijd aan zijn voorganger Sint-Lambertus.
  In de twaalfde eeuw werd de huidige romaanse kerk gebouwd. Ze staat in het park van de hertogen van Croij, later de hertogen van Arenberg. De pastoor van Oud-Heverlee was tevens de pastoor van deze kerk.
 • In 1757 verwerft de abdij van Park het beheer van de voortaan zelfstandige parochie en 5 jaar later wordt een nieuwe kerk gebouwd in het centrum op een stuk grond naast de pastorie.
  Door aanleg van de spoorweg Leuven - Wavre steeg het aantal inwoners van Heverlee zodat de tweede kerk te klein werd. Aangezien vergroten geen goede optie bleek, besloten August Ruelens en de kerkraad naast de bestaande een nieuwe kerk te bouwen. Ze werd opgetrokken in neo-romaanse stijl, naar de plannen van architekt L.A.F. Van Arenbergh (geen familie van de Hertog!), en ingewijd op 4 oktober 1880.
 • In de periode 1963-1964 zorgde deken Gerard Verdee voor een grondige restauratie, een nieuwe sacristie, weekkapel en kooromgang werden bijgebouwd. Tevens werd de kerk aangepast aan de noden van de liturgie na het Tweede Vaticaans concilie. Zo werd een nieuw wit-mamermeren altaarpodium geplaatst in het midden van de kerk.
 • Deken John Van Echelpoel zorgde in 1994 voor een nieuw orgel in de absis van het vroegere koor. Het is een adema-orgel, afkomstig van een afgebroken kapel in Amsterdam.
  De blikvanger is ongetwijfeld het prachtige ikonen-kruis, geschilderd door Joris Van Ael uit Gent. In het midden hangt een gekruisigde Christus, aan het rechteruiteinde wijst Maria, de moeder van God, naar haar zoon en aan de linkerzijde staat de apostel Johannes. Bovenaan prijkt de Christus pantokrator en onderaan zit Sint Lambertus, de patroon van de kerk en van de parochie.
 • Op 17 september 2006, patroonsfeest van de kerk, werd pastoor Dirk De Gendt, plechtig aangesteld.
(Wie meer wil weten over de Sint-Lambertuskerk kan het boek "De sleutel van de kerk" lezen. Te verkrijgen na de vieringen in de kerk voor de prijs van 10.00 euro)
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 21-05-2024
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer