Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

1. Reservatie
2. Fotoreeks
3. Tarieven
4. Prijslijst dranken
5. Gebruikersregels

Reservatieformulier zaal « PAVO »
 * invoer verplicht  *invoer juist invullen a.u.b.

  Reservatietabel
GZ = grote zaal ~ KZ = kleine zaal ~ KKN = keuken

  Gegevens aanvrager

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Vereniging:
 *

  Straat:
 *

  Nr.:
 *

  Bus:

  Postcode:
wordt automatisch toegevoegd

  Gemeente:
 *

  BTW- nummer of
Ondernemings nr.:
  Verplicht in te vullen door de aanvrager die een BTW of Ondernemingsnummer heeft

  Telefoon:
   GSM 0xxx-xxxxxx vaste lijn 0xx-xxxxxx of 0x-xxxxxxx

  e-adres: @
 *

  Wenst te reserveren
grote zaal


kleine zaal


afwaskeuken


statafel


braadslee


  Grote zaal (voor max. 100 pers.):
ja neen

  Kleine zaal (voor max. 40 pers.):
ja neen

  Keuken:
      met servies, bestek en wijnglazen: ja neen
      met gasvuren: ja neen
      met friteuse: ( 1 of 2 bakjes )   aantal
      met koffiepercolator: ( max=3 )   aantal
      met waterkoker: ja neen
      met braadslee: ja neen

  Statafel: ( max=6 )
  aantal zonder hoes met hoes

  Afwaskeuken:
ja neen

  Gewenste datum:
 *

  Gewenst aanvangsuur: (00.00 - 24.00)
(uu.mm)  *

  Gewenst einduur: (00.00 - 24.00)
(uu.mm)  *

  Aard van de bijeenkomst:
 *

  Aantal gebruikers:
 *

  Aantal gewenste tafels:

  Aantal gewenste stoelen:

  Aanwezigheid van mindervaliede gebruikers:
ja neen

  Luiertafel:
ja neen

  Gebruik van aanwezige audio-installatie:
ja neen     (tuner,CD-speler,USB poort)
      met micro: ja neen     (micro)

  Drank geleverd door PAVO:
ja neen     (water,frisdrank,bier,wijn,cava)

  Vragen of opmerkingen:

Beveiliging : Copieer de veiligheidscode in rood naar het veld :      lassus     *

V3.2 (9/2017)
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 09-02-2024
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer