Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

1. Priesters
2. Vieringen
Eucharistie
Doopsel
Eerste communie
Brugcatechese
Vormsel
Huwelijk
3. Gemeenschapsploeg
4. Kerkraad (kerkfabriek)
5. Kerk+Leven
6. Samana

Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be
Geloofsgemeenschap Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein, Heverlee


Pastorale zone Heverlee

Informatie via kerknet.be   

Webstek in eigen beheer  


Kerk Sint-Michiel en Sint-Renilde, Egenhoven

1.Verantwoordelijken voor pastoraat
Pastoor: Deken Patrick Maervoet
Jules Vandenbemptlaan 2
3001 Heverlee
Tel: 0460-95 63 73
patrick.maervoet@vlbm.be

assistentie:
Priester Thiem Nguyen osa, nguyenxuanthiem3010@gmail.com
Diaken Venceslas Skpade osa skpade28@gmail.com

Pakenstraat 65
3001 Heverlee
Tel:016 40 44 40


2. Vieringen

 1. Eucharistieviering:

  Sint Michiel en Sint Renelde
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
               9u
  Gebedsviering

 2. Doopsel:   aanvraagformulier van de website
  De doopvieringen vinden plaats op zaterdag- en zondagnamiddagen. Met de parochiepriesters kan u een datum afspreken, liefst een maand op voorhand. Er zijn geen gemeenschappelijke doopvieringen. U kan uw vraag tot doopsel ook via het web formuleren.

 3. Eerste Communie - brugcatechese en Vormsel:   aanvraagformulier van de website
  Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint,
  schrijven in via het aanvraagformulier van de website

  Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen op zaterdagnamiddag vormen de voorbereidende faze.
  De eerste communie heeft ieder jaar plaats op het hoogfeest van Ons-Heer-Hemelvaart.

  Indien de ouders wensen dat hun kind later het vormsel viert, dan stapt het na de eerste communie in de brugcatechese: zij vormt de brug tussen de eerste communie en het vormsel. Viermaal per jaar, komen alle kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar samen op een zaterdagnamiddag, van 14.00 u. tot 17.00 u.. De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde leerjaar, is evenals de brugcatechese, in samenwerking met de Parkparochie. Ook hier verwijzen wij naar het aanvraagformuliervan de website, en naar de verwijzingen brugcatechese en KRING 12.

  Na de plechtige geloofsbelijdenis begint de voorbereiding op het vormsel. Degenen die hun doopbelofte vernieuwd hebben, nodigen wij uit zich voor te bereiden op het sacrament van het vormsel. Zij krijgen hierover de nodige informatie.

  Ouders die op de parochie komen wonen en niet van bij het begin dit proces konden meemaken, richten zich tot de deken om te bespreken hoe hun kind best in dit catecheseproject kan stappen.

 4. Huwelijk:   aanvraagformulier van de website
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.

3. Gemeenschapsploeg
Contactpersoon: Marc Paulus 016 20 59 67
Leden: Christiane Defilet
Paul Pollaris
Mia Schepers

4. Kerkraad (Kerkfabriek)
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
Voorzitter kerkraad: Marc Paulus 016 20 59 67
Secretaris: Paul Pollaris
Penningmeester: Robert Vanden Eynde
Leden: François Huenaerts
Constant Serverius

5. Kerk+Leven

Waarschijnlijk kent u KERK&Leven, zeker onder de populaire naam 'het parochieblad'. Het weekblad telt zo'n miljoen lezers en bereikt het heel wat mensen. Er zijn veel redenen waarom het de moeite waard is om het blad te lezen.

KERK&leven is verankerd in de rijke christelijke traditie en biedt u wekelijks 20 pagina's goed nieuws van ver en dichtbij, een aansporing voor een betere wereld.
Het geeft informatie aan jong en oud in een frisse en aantrekkelijke opmaak

Mis geen enkel nummer van uw "Kerk en Leven" en betaal uw abonnement voor de prijs van . vóór , op rekening

 • IBAN-nr: BE22 7885 3081 3947
 • BIC : GKCCBEBB
 • DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ HALEWIJN NV
 • Halewijnlaan 92
 • 2050 Antwerpen
 • Mededeling : editie 4332

Sint Reneldis & Sint Michiel wordt samen uitgegeven met Sint Lambertus en Sint Jan Evangelist.
Voor meer info of abonneren contacteer: Paul Pollaris, tel 016 20 01 84.

6. Samana WEES WELKOM
Samana

De christelijke geïnspireerde beweging Samana richt zich in haar werking tot alle parochianen zonder voorwaarden te stellen aan de leden betreffende hun godsdienstige overtuiging. Hun lidmaatschap van Samana is gratis.

De Voornaamste doelstelling van onze kern Samana Sint-Lambertus Heverlee is de zieke persoon te ondersteunen in zijn moeilijke situatie die van voorbijgaande of blijvende aard kan zijn. Ook vereenzaamde personen krijgen aandacht van onze kernleden.

Het ganse jaar door gaan kernleden van Samana daarom op bezoek bij zieken en eenzamen van de geloofsgemeenschap die dit wensen. Samana organiseren ook verschillende activiteiten die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de leden.

Communie aan huis: Neem contact met Mia Schepers, 016 22 20 64.

Ziekenbezoek: Neem contact met Chris Eerdekens-Boghe, 016 20 31 72>

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 16-11-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer