Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
Vieringen Goede week en Pasen 2023
Klik op de afbeelding om te vergroten.
Vieringen in de Pastorale Zone Heverlee - Goede week en Pasen

Vieringen Pastorale zone Heverlee
CHRIS COPPENS MET PENSIOEN, MAAR ZE BLIJFT NIET STIL ZITTEN

Heverlee, 11 maart 2023

De datum van 1 april komt snel dichterbij. Het is de dag waarop parochie-assistent Chris Coppens officieel met pensioen gaat. Maar dat behoeft wel enige nuancering: ´Ik ga op pensioen voor mijn werk in de parochiefederatie Heverlee, maar ik werk ook nog voor het woonzorgcentrum van de Annunciaten in Huldenberg, en dat gaat nog even door.´

Chris werd 15 jaar geleden benoemd tot parochie-assistent in de parochie Onbevlekt Hart van Maria in Terbank.
´Ik ben zelf in Anderlecht geboren maar opgegroeid in Dilbeek. In mijn jonge jaren was ik al actief in mijn parochie. Ik was lid van de Chiro en bereide ook de vieringen mee voor. Ik gaf ook catechese aan de kinderen.´
Chris koos in het middelbaar voor de studie Grieks en Latijn en ze had ook het idee om les te gaan geven. ´Ik was niet de enige in de familie: er waren er meer die klassieke talen hadden gestudeerd.´ Na haar studie is ze drie jaar interim omdat de banen niet voor het oprapen lagen. Ondertussen trouwde ze met Marc en werden er kinderen geboren. Vijf in totaal. ´Met zoveel kinderen bedacht ik me dat het moeilijk is om oppas voor ze alle vijf te vinden. Ik ben daarom gestopt met betaald werken.´

´Bij de geboorte van onze derde dochter Maaike raakte ik betrokken bij de parochie in Terbank. We hadden een goed gesprek met de toenmalige pastoor Fons Devadder en sinds die tijd zat ik ook in de parochieploeg. Stilaan kwamen er meer activiteiten bij. Toen onze jongste naar het humaniora ging wilde ik bijleren om wat meer achtergrond te krijgen. Ik ben toen begonnen met de studie tot pastoraal werker en dat duurde vijf jaar. Ik kreeg toen, na een tijdje onbezoldigd gewerkt te hebben, de kans om echt bezoldigd te werken als pastoraal assistent. Ik was toen 50.´

© Gerben Zweers

´Ik praat graag met mensen. Ik vind het heerlijk om naar hun verhalen te luisteren. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd in de bijbel. Ik heb met Steven Wieland zeven jaar bijbelavonden gegeven op het seminarie Johannes XXIII en dat had veel succes, met zo´n 40 tot 60 mensen die kwamen. Met mijn klassieke achtergrond kon ik natuurlijk goed de grondtekst lezen. Maar juist omdat ik graag met mensen werk en de bijbel lees, doe ik zo graag de uitvaarten. Ik doe uitvaarten in de hele regio van Leuven. Ik ben graag bezig met teksten maar ik kan gelukkig ook het gesprek op gang brengen bij een voorbereidend gesprek. Ik krijg na een uitvaart wel eens een mailtje of telefoontje waarin men mij bedankt voor het gesprek en dat is fijn te horen. Als je nadenkt over evangelisatie in de kerk dan is een uitvaartviering een uitgelezen kan, omdat je dan mensen voor je hebt die er open voor staan wat je te zeggen hebt, en vaak de kerk niet vaak van binnen zien.

Ik ben in de parochie veel bezig geweest met catechese. Toen ik in het begin van de parochie werkte was er heel wat activiteit. Eens per jaar hadden we een parochiedag en daar waren we een heel weekend mee bezig. Door de vergaderingen van de parochieploeg en andere groepen hadden we een sterke band met elkaar. Eens per maand hadden we een gezinsviering en de voorbereiding was met parochianen thuis; het was ook een mooie gelegenheid om recepten uit te wisselen. Een aantal jaar geleden had ik aangegeven dat ik wat anders wilde dan catechese geven. Op een gegeven moment heb je een leeftijd waarbij je de kinderen een beetje ontgroeid bent. Sinds 2019 ben ik actief voor de zusters Annunciaten in Huldenberg, in hun woonzorgcentrum. Ook daar kan ik mijn inspiratie uit halen, met gesprekken, luisteren, maar ook de vieringen en voorbereiding van teksten. Maar het kon ook zwaar zijn. In de Coronatijd moest een paviljoen afgesloten worden en ik ging dan, helemaal in Marsmannetjespak op bezoek en hield ook een viering. Maar je voelde de zware druk die er heerste, een druk van eenzaamheid.

Ik ben een groot liefhebber van het Oude Testament. Een mooie tekst uit Het Nieuwe Testament is daar waar Jezus voorleest uit de profeet Jesaja en zegt: Wat hier nu gezegd wordt, dat gebeurt nu. Een andere mooie Bijbeltekst vind ik psalm 139, zeker het eerste gedeelte: Heer, U kent mij en Gij doorschouwt, Gij ziet mij waar ik ga of sta. Daarin spreekt een sterke geborgenheid en dat vind ik mooi. Ik ga officieel met pensioen, maar ik blijf nog zeker in de parochie actief. Ik doe nog graag de gebedsvieringen en zal nog regelmatig de verkondiging verzorgen. Maar ik heb ook 13 kleinkinderen, en de veertiende is op komst. Ook met de zorg voor mijn man, heb ik nog steeds genoeg omhanden.´

Pastoor Gerben Zweers , parochiefederatie Heverlee

WIJ DEKKEN DE SOLIDARITEITSTAFEL

Heverlee, 18 februari 2023

Op weg naar Pasen wordt gedurende de veertigdagentijd voedsel ingezameld in de verschillende kerken van Heverlee.

BIJBELGROEP

Heverlee, 23 januari 2023

In dit jaar is weer het vervolg van de bijbelgroep. Samen spreken we met elkaar over een bepaalde bijbeltekst.
Wat betekent deze, en wat betekent deze voor mij? Je hoeft geen bijzondere bijbelkennis te hebben maar wees van harte welkom! De bijeenkomsten zijn op de pastorie van de Lambertus Jules van de Bemptlaan 2 om 20.00 .

De data zijn:

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 29 maart
  • 26 april
  • 31 mei
  • 28 juni

Graag tot dan!

Pastoor Gerben Zweers,
Het beste deel
Overdenking over Lucas 10,38-42
door pastoor Gerben Zweers


Geen herders nodig maar belhamels!
Overdenking over Johannes 10,27-30
door pastoor Gerben Zweers


Over een andere boeg
evangelie van Johannes 21,1-14
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

Warning: Undefined variable $sw in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/pzheverlee.php on line 94
1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de pastorale zones Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
De doopcatechese kadert in de “Zondagsontmoetingen” en deze gaan door op de derde zondag van de maand in Parochiecentrum GEERTRUIHOF Sint-Geertruiabdij 6 in 3000 Leuven.
Er wordt gevraagd aan de ouders om éénmalig deel te nemen aan deze doopvoorbereiding.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 3 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.
  3. We sluiten vrijblijvend af met een gezamenlijke viering in Sint-Geertrui om 11u15

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor Leuven en Heverlee voor online registratie .
Voor de pastorale zone Bertem gebruik het formulier online registratie

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda catechese (Heverlee)
9. Federatieploeg - Pastorale zone Heverlee
Gerben Zweers pastoorzweers@gmail.com 016 38 71 67
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul De Becker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Ria Brys (Terbank) ria.brys@gmail.com 016 20 74 47
Jos Slechten (Sint Lambertus) slechten.hanssen @gmail.com 016 40 40 53
Marc Paulus (Egenhoven) maria.robijns@gmail.com 016 20 59 67
Philippe Barbaix (OLV Troost) barbaix-vermeersch@skynet.be 016 40 17 31
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 355, Heverlee 016 39 90 11
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Naamsesteenweg 575, Heverlee 016 40 32 40
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat doen bij
Guy Delbar
Waversebaan 49
3001 Heverlee
016 22 90 85
Guy.Delbar@gmail.com.
Je kan ook een lid van de gemeenschapsploeg aanspreken

12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 01-04-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer