Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
Plechtige inhuldiging van de vernieuwde Sint-Lambertuskerk te Heverlee
op 17 oktober 2021.


VAN MOUNTAINBIKEN EN WANDELEN: NET ALS KERK?

Heverlee, 18 oktober 2021

Ik houd van mountainbiken. Het is heerlijk om door de bossen te gaan, over paden waar je met een gewone fiets liever niet komt. De modder waar je zo maar door heen gaat, het snel manoeuvreren als je moet slalommen tussen bomen, het klimmen op een zandheuvel en het suizen naar omlaag, takken en wortels ontwijkend: heerlijk! Genieten van de omgeving en genieten van de spanning.

Ik houd ook van wandelen. Gelukkig grenst onze parochie aan mooie bosgebieden en mooie beekdalen. De rugzak op, wat drinken bij je en wat fruit. Ik volg geen route maar kijk op de kaart waarheen ik wil en wat een mooie route zou kunnen zijn. Kijken naar vogels, plotseling stilstaan als een ree je pad kruist. Gedachten die geen gedachten zijn, maar flarden door je hoofd. Bewegen en stilstaan en kijken om je heen. Gewoon genieten. Of het nu het Meerdalwoud is of de Doode Bemde. Heerlijk.

Wandelaars houden niet altijd van mountainbikers en mountainbikers niet van wandelaars. En eerlijk gezegd: daar maken sommige mountainbikers het ook naar. Als er een van achteren je inhaalt zonder te waarschuwen, als je opzij moet springen omdat die ander het bos als racebaan gebruikt. Nee, dan vind je die mountainbikers maar stom.

Het eerste wat ik deed bij de aanschaf van mijn mountainbike was een bel aanschaffen En het voornemen gewoon te genieten en niet te racen. Als je op tijd vaart mindert en wandelaars vriendelijk groet dan kom je met elkaar een heel eind. Maar toch: het bos is drukker en drukker geworden, en niet tot ieders vreugde. Veel wandelaars zouden het liefst willen dat die mountainbikers een eigen route volgen en de rest van het bos voor de wandelaars. En de mountainbikers misschien ook wel, want dan hebben ze geen last van die vervelende trage stappers.

Het is net een kerk. Daar heb je ook mountainbikers en wandelaars. Gelukkig zijn er parochianen (en pastoors!) die sportief bezig zijn, maar zo bedoel ik het niet. In onze kerk heb je mensen die snel gaan en door willen, en mensen die genieten van datgene wat om hen heen is en wat goed is en dat ze graag zo willen houden. In onze kerk heb je mensen die verschillende wegen bewandelen als het gaat om het pad van Jezus. Zij voor wie de leer van de kerk coute-que-coute gehandhaafd moet worden en gepredikt moet worden, en zij door wie alles gerelativeerd wordt, tot aan de verrijzenis aan toe. Zij die graag wat nieuws horen aan charismatische muziek met gitaar en fluit en zij die het willen houden bij die goede oude Oosterhuis. En dat botst wel eens. Of het gaat wringend ondergronds. Dan zouden heel wat mensen willen dat de een de mountainbikeroute neemt en de ander het wandelpad, geen last van elkaar meer en ook buiten beeld van elkaar.

Onze kerk zit wat anders in elkaar, en daarom is ze ook katholiek. Iedereen mag onder haar vleugels een plaats vinden, al moet je ook de grenzen serieus nemen. Ze is katholiek door iedereen een plaats te geven, en te gunnen en vriendelijk te blijven naar elkaar. Gelukkig lukt dat ook meestal. Vriendelijk blijven naar elkaar en ieder zijn of haar weg naar en met God te geven. En er om te bidden dat als het niet lukt de heilige Geest ons een weg wijst naar de ander toe.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee


Aan de ouders die hun kind de eerste communie willen laten doen in de
kerk OLV van Troost, Heverlee of de Sint Lambertus Heverlee.

Heverlee, 6 oktober 2021

Beste ouders,

Uw kind zit dit jaar in het tweede leerjaar. Dat is ook het leerjaar waarin uw kind de eerste communie kan gaan doen.

Voor de communieviering en voor het traject daarnaar toe zijn er twee mogelijkheden:
  • U doet mee met het traject en de viering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Troost aan dePakenstraat 63.
  • De viering is op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur. De bijeenkomsten ter voorbereiding vinden plaats op zondagmorgen van 10.00-12.00 uur.
    Op 16 november is er eenouderavond om 20.00 uur waarbij u zich kunt aanmelden in de zaal van de Pakenhof, Pakenstraat 61.
  • U doet mee met het traject en de viering in de parochiekerk Sint Lambertus aan de Waversebaan.
  • De viering is op zondag 15 mei 2022 om 10.30 uur. De bijeenkomsten ter voorbereiding vinden plaats op zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur.
    Op 9 november is er een ouderavond om 20.00 uur waarbiju zich kunt aanmelden, in de PAVO, Jules van de Bemptlaan, naast de pastorie.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Gerben Zweers, pastoorzweers @gmail.com Of bij de catechistes:

Graag tot ziens!
Pastoor Zweers, Sarah, Katrien, Anne, Pauline, Emilai,


Brief aan de ouders Eerste Communie 2022 - Terbank

Heverlee, 25 september 2021

Beste ouders,

Uw kind zit dit jaar in het tweede leerjaar en dat is het moment om het te laten inschrijven voor de eerste communie in de parochiekerk van Terbank.
De eerste communie is een hele gebeurtenis in het leven van uw kind en uw gezin. Als parochie vinden wij het dan ook belangrijk u, als ouders, bij deze voorbereiding te betrekken. Daarom start de eerstecommunie-werking met een ouderavond. Tijdens deze avond blijven wij stilstaan bij de betekenis van de eerste communie. Wat betekent deze stap voor u en uw kind? Hoe verloopt de voorbereiding? Wat wordt er van u, als ouders, verwacht? Die avond kan u ook uw kind inschrijven. Wij vragen ook een bijdrage in de kosten voor het werkjaar (bedrag rond de 25€).

Hoewel de corona-maatregelen afgebouwd zijn, weten we niet of er opnieuw een golf komt met nieuwe maatregelen. Daarom zijn alle data met een zekere voorlopigheid.

De eerste communie zal op 21 mei 2022 zijn om 10.30 uur in onze kerk.De ouderavond is 4 oktober om 20.00 uur in de catecheselokalen aan de Tervuursesteenweg 80a. De catechesebijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddagen.

Voor de volledigheid is het goed te weten de dat eerste communievieringen in de overige parochies van onze federatie op 15 mei zijn in de Sint Lambertus ( voorbereiding zaterdagmiddag ) en 26 mei in de OL Vrouw van Troost ( voorbereiding zondagmorgen )

Overweegt u om uw zoon of dochter zijn communie in onze parochie te laten doen, dan vragen we u om dit door te geven aan Cathérine Gille en houden wij u verder op de hoogte. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Voor verdere info kan u contact opnemen met pastoor Gerben of met Cathérine Gille. ( Emails: pastoorzweers @gmail.com of catherine.gille007 @gmail.com )

Met vriendelijke groeten,
Cathérine Gille , Pastoor Gerben Zweers , Dominique Declerck


Brief aan ouders vormsel 2022

Heverlee, 20 september 2021

Beste ouders of verzorgers,
Uw kind zit nu in het zesde leerjaar. Een belangrijk moment omdat het zich voorbereid op een nieuwe stap in het leven. Kinderen vanaf het zesde leerjaar krijgen ook de mogelijkheid om hun plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel te doen. Kinderen die gedoopt zijn en hun eerste communie hebben gedaan, bevestigen daarmee de keuze die ouders gemaakt hebben voor hen. Het vormsel betekent dat God hen zijn heilige Geest geeft om te volharden in hun keuze.

In het najaar beginnen we weer met het traject als voorbereiding op het vormsel en plechtige geloofsbelijdenis.

Het vormsel wordt in onze parochiefederatie Heverlee in twee kerken toegediend.
De vormselviering in de kerk van OLV Onbevlekt Hart is op 28 mei om 14.00 uur.
De vormselviering in de kerk van Sint Lambertus is op 4 juni om 11.00 uur. U kunt voor een van deze kerken kiezen en daarmee ook het vormseltraject van deze kerk.

Op 26 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie OLV Onbevlekt Hart te Terbank in de catecheselokalen aan de Tervuursesteenweg 80: onder de poort door achter het gebouw. De voorbereiding van de kinderen gebeurt op zaterdagmiddagen.
Opgave voor Terbank bij Marjan Butter: marjan_butter @scarlet.be of bij Els Quartier: els.quartier @telenet.be

Op 6 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie Sint Lambertus/ OLV van Troost in de zaal bij de Pakenhof, Pakenstraat 65. De voorbereiding van de kinderen gebeurt hier op zondagmorgen. Opgave voor Lambertus/Troost bij Francoise Deneus: francoise.deneus @kbc.be of bij Karen Egging karenvan_swam @hotmail.com

Nadere informatie over de data van de bijeenkomsten, de geloofsbelijdenis, kruisoplegging en de kosten krijgt u allemaal te horen op de ouderavond.
Voor algemene informatie Pastoor Gerben Zweers pastoorzweers @gmail.com .

We hopen u graag te ontmoeten,
Pastoor Gerben Zweers, Marjan Butter, Els Quartier, Francoise Deneus, Karen Egging


BIJBELGESPREKSAVONDEN: LEREN OVER DE WOORDEN

Iedere zondag klinken in onze vieringen de woorden uit de bijbel. Soms raken ze je meteen, soms moet je er wat verder over nadenken. Een andere keer irriteren ze je, of zegt het je niets. Met deze woorden vormen we al 2000 jaar een gemeenschap die zich door die woorden laat inspireren. Om wat verder te duiken in de teksten van het evangelie organiseert pastoor Gerben Zweers maandelijks een bijbelgespreksavond. Je hoeft er niet heel geleerd voor te zijn, of al heel veel weten, of heel gelovig. Wel een open hart en open oren.

We komen samen op de laatste woensdag van de maand van 20.00-22.00 uur in de pastorie van de Sint Lambertus, Jules van de Bemptlaan 2. Dit doen we, startend vanaf oktober, tot en met juni, behalve in de maand december. U kunt zich bij pastoor Gerben Zweers opgeven via, pastoorzweers @gmail.com

De data zijn 27 oktober, 24 november 2021
26 januari 2022 , 23 februari , 30 maart , 27 aril , 25 mei , 29 juni

Pastoor Gerben Zweers,


WARLITO WORDT DIAKEN

Het afgelopen jaar heeft Warlito Borja stage gelopen in onze parochiefederatie. Door de coronamaatregelen kon dit maar zeer beperkt zijn, en betrof dit met name de liturgie in de kerken waarin nog gevierd werd. Zijn pastorale stage was er op gericht om wat meer handvatten te krijgen hoe actief te zijn in een Vlaamse parochie. Warlito is al actief als docent op de middelbare school en pastoraal actief voor defensie voor de NAVO in Brunssum. Hij woont in onze parochie, is getrouwd en heeft een kindje.

Kardinaal De Kesel heeft zijn vorming goedgekeurd en op 4 december zal hij om 15.00 uur diaken worden gewijd. We zijn daar zeer verheugd om. De komende tijd zal hij, nu de maatregelen verminderd zijn, actief blijven in onze parochiefederatie.

Pastoor Gerben Zweers,


Het grote conflict:
RELIGIEUS FAKE NEWS
Het grote conflict: RELIGIEUS FAKE NEWS

In de Ritakapel van de kerk OLV van Troost vond ik een aantal boeken. De kerk is dagelijks open dus iedereen kan daar wat achter laten. Een van de boeken was een bijbel, het andere was een voor mij onbekend boek met de titel ‘Het grote conflict’ op de kaft, met daarop foto’s van het Colosseum, de Sint-Pieter, Maarten Luther en het Vrijheidsbeeld. Wie zou dit in de kapel hebben achtergelaten? En waarom?

Daar kwam ik al snel achter. Het boek was door een protestantse dame geschreven. Het grote thema in het boek was dat er verschillende krachten zijn, van de duisternis en van het licht, van de duivel en van God. Op alle mogelijkheden komt dat aan het licht en u kunt het al raden, de tijd van de middeleeuwen was er een van grootse duisternis, met de heerschappij en macht van pausen die de mensen schijnwaarheden zouden verkondigen. Maar toen, met de komst van Luther, kwam het licht, want iedereen kon de bijbel nu zelf lezen. Geen paus of kerk die je in duisternis hield, maar het licht van de genade om zelf de bijbel tot je te nemen. De bedoeling van degene die het boek had neergelegd was duidelijk: jullie leven als katholieken nog steeds in de duisternis, en het wordt tijd dat jullie in het Licht van God treden.

Nu houd ik van geschiedenis, en een voordeel van het lezen van (goede) geschiedenisboeken, is dat het je helpt om een juist en weloverwogen oordeel te vormen. Met name over populaire aannames, over meningen die doorgegeven worden en die we aannemelijk vinden omdat ze ons meestal ook goed uitkomen. En laat ik eerlijk zijn: dat vraagt ook eerlijkheid bij mijzelf. Zo wordt vaak gezegd dat men in de Middeleeuwen de bijbel niet las, of niet mocht lezen, en dat pas met Luther de bijbel in de landstaal verscheen. Het is altijd genuanceerder. In 1361 verscheen al de Hernse bijbel, nog wel gebaseerd op het Latijn en niet het Grieks en Hebreeuws, en in 1477, dus 40 jaar voor de Reformatie, werd de Delftse Bijbel gedrukt. Zeker in de 15de eeuw had je rijke burgers die het zich konden veroorloven een bijbel aan te schaffen en deze ook lazen. Vergeten we niet dat het tot de komst van de boekdrukkunst ongelofelijk duur was om een bijbel te kopen.

En zo blijft er wel meer ‘nieuws’ de ronde doen dat altijd genuanceerder ligt, of gewoon onwaar is. De Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was. Echt? Bij de schrijvers Dante en Chaucer is de aarde een bol en alle wetenschappers uit de Middeleeuwen gingen er van uit dat de aarde een bol is. Waarom wij dat toch denken? Omdat veel schrijvers in de 19de eeuw vonden dat de Middeleeuwen maar een donkere tijd was, waarin de katholieke kerk de mensen dom hield, en als uitdrukking daarvan werd overal door hen verkondigd dat de Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was.

“Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. 14En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.” 15Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.” (Mat. 28,13-15) Dat lezen we aan het einde van het Matteüsevangelie als de soldaten bij het graf merken dat het graf van Jezus leeg is. We lezen het op Tweede Paasdag in de kerk. Ons grootste geloofsmysterie wordt teruggebracht tot weloverwogen ‘fake-news’, ‘nepnieuws’ dus er is niets nieuws onder de zon. Het blijft altijd goed je bronnen te onderzoeken, en je kop niet gek te maken. Toch?

Pastoor Gerben Zweers, Parochiefederatie Heverlee.
...


Over Farizeeërs en vegetariërs


Over Farizeeërs en vegetariërs Overdenking op Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23
door pastoor Gerben Zweers
Groeien door los te laten


Groeien door los te laten Overdenking bij Marcus 6,7-13
door pastoor Gerben Zweers
Recollectiones Fruit van God deel 2


Inleiding, bezinning over de vruchten van de heilige Geest, Galaten 5,22
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van dit vormingsmoment is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor het Dekenaat Heverlee gaat dit door in de Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul Debecker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Maria Lorent (Terbank) MariaLorent@hotmail.com 0484 10 42 82
Uma Wijnants (Park) UW@kerkinnood.be 0497 53 29 74
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 302, Heverlee 016 40 61 80
Dochters der Liefde van de H. Vincentius Vandenbemptlaan 12, Heverlee 016 22 63 81
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Groenstraat 26, Heverlee 016 23 84 20
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Missionarissen van Steyl Waversebaan 168, Heverlee 016 40 24 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad
12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 21-09-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer