Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   

OP ZOEK NAAR PLAYMOBIL

In het afgelopen jaar werden heel wat nieuwe vaardigheden ontwikkeld. In kerk en parochies konden we niet op de gewone manier samen komen, dus kwam het er op aan op inventief te zijn. Voor de kinderen die catechese kregen, werden vaak filmpjes gemaakt om thuis te bekijken met de bijbehorende opdrachten. Dat heb ik ook veel gedaan en met veel plezier. Dat hoeft niet voorbij te zijn nu de maatregelen wat versoepeld zijn.
Om filmpjes te maken voor kinderen en ook catechese te blijven geven heb ik het volgende idee opgevat. Ik wil samen met kinderen van verschillende leeftijden een grote maquette bouwen van playmobil. Met deze maquette willen we van de verschillende bijbelse verhalen filmpjes maken met playmobilpoppetjes. Er is wel het nodige op internet, maar daarin mis ik het bijbelse landschap: het is niet helemaal af. Maar niet alleen de filmpjes zijn belangrijk, zeker ook de weg er naar toe: hoe beleven de kinderen deze verhalen.

Om zo’n maquette te maken is heel wat nodig: hout, verf, lijm en papier, maar natuurlijk ook playmobil. Heel wat playmobil. Ik ben met name op zoek naar playmobil om de bijbelse figuren uit te beelden. Misschien zouden we daar later ook nog heiligenlevens aan kunnen verbinden. Wilt u het ondersteunen? Ik ben met name op zoek naar playmobil ‘Romeinen’, ‘Egyptenaren’, ‘Bijbel (kerststal, driekoningen)’, ‘Kasteel’, en schapen, koeien, struiken en rotsen.
Dus, hebt u nog playmobil waar u niets mee doet, en ook de kinderen niet of kleinkinderen, wilt u ons daarmee sponsoren?
Of misschien hebt u geen playmobil maar vindt u het wel een goed idee, dan kunt u ons ook financieel sponsoren zodat we materiaal kunnen kopen.
Dat kan op rekening BE 14734023636683 ten name van Catechese O-L-VR van Troost.
Ik hoop dat u het wilt ondersteunen en het resultaat laten we zeker zien! U kunt contact met mij opnemen via pastoorzweers@gmail.com of mij bellen 016-387167


Pastoor Gerben Zweers,
, parochiefederatie HeverleeNieuws voor de Pastorale Zone Heverlee

EENS PER MAAND EEN GEBEDSVIERING IN PLAATS VAN MIS

In de parochiefederatie Heverlee hebben we iedere zaterdag en zondag ergens in een van de parochies een eucharistieviering. Omdat de stad Leuven een relatief hoge priesterdichtheid heeft kunnen we dat ook waar maken.
Parochies in andere delen van ons land hebben veel meer moeite om ieder weekend een eucharistieviering te hebben. Toch zullen we eens per maand in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in Terbank een gebedsviering hebben en geen eucharistieviering. Dat betekent dus dat er geen communie wordt uitgereikt.

Verschillende leden van de parochie in Terbank hadden aangegeven dat zij wel graag eens in de maand een gebedsviering zouden willen, waarbij de vrijwilligers voorgaan. Ook kan het een aantal keren een Taizeviering zijn, waarbij veel Taizeliederen gezongen worden en er veel stilte is. Het pastoraal team ondersteunt dit, als dit de wens is van een grote groep parochianen. Ook omdat er genoeg gelegenheid is om op zaterdagavond elders naar een eucharistieviering te gaan, blijft daarmee het aanbod gevarieerd.
Dit zal ingaan vanaf 1 september en plaatsvinden, normaliter, op iedere vierde zaterdag van de maand.


Met vriendelijke groet, namens het pastoraal team

Pastoor Gerben Zweers,VIERINGEN VAN DE EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN HET NAJAAR

Door de coronamaatregelen zijn alle vieringen van de eerste communie en het vormsel uitgesteld naar het najaar. Door de versoepelingen kunnen de catechesebijeenkomsten ook weer wat live plaatsvinden. De data van de vieringen zijn de volgende:
Eerste Communie 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag25 september 2021 om 10u30Eerste Communie Terbank Heverlee
2.Sint-Lambertus zondag10 oktober 2021 om 10u30Eerste Communie Sint-LambertuskerkHeverlee
3.O.L.Vr.Troost zondag19 september 2021 om 10 uur Eerste Communie groep 2020 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4.O.L.Vr.Troost zondag3 oktober 2021 om 10 uurEerste Communie groep 2021 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
Vormsel 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag5 juni 2021 om 16 uur Plechtige Geloofsbelijdenis Terbank Heverlee
2Terbank zaterdag2 oktober 2021 om 14 uur Vormsel Terbank Heverlee
3O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zondag12 september 2021 om 10 uur Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zaterdag2 oktober 2021 om 16 uurVormsel O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee

Dat zijn heel veel vieringen in een korte tijd in het najaar en we hopen dat we in het nieuwe jaar weer in het normale ritme komt.

Pastoor Gerben Zweers,


Het grote conflict:
RELIGIEUS FAKE NEWS
Het grote conflict: RELIGIEUS FAKE NEWS

In de Ritakapel van de kerk OLV van Troost vond ik een aantal boeken. De kerk is dagelijks open dus iedereen kan daar wat achter laten. Een van de boeken was een bijbel, het andere was een voor mij onbekend boek met de titel ‘Het grote conflict’ op de kaft, met daarop foto’s van het Colosseum, de Sint-Pieter, Maarten Luther en het Vrijheidsbeeld. Wie zou dit in de kapel hebben achtergelaten? En waarom?

Daar kwam ik al snel achter. Het boek was door een protestantse dame geschreven. Het grote thema in het boek was dat er verschillende krachten zijn, van de duisternis en van het licht, van de duivel en van God. Op alle mogelijkheden komt dat aan het licht en u kunt het al raden, de tijd van de middeleeuwen was er een van grootse duisternis, met de heerschappij en macht van pausen die de mensen schijnwaarheden zouden verkondigen. Maar toen, met de komst van Luther, kwam het licht, want iedereen kon de bijbel nu zelf lezen. Geen paus of kerk die je in duisternis hield, maar het licht van de genade om zelf de bijbel tot je te nemen. De bedoeling van degene die het boek had neergelegd was duidelijk: jullie leven als katholieken nog steeds in de duisternis, en het wordt tijd dat jullie in het Licht van God treden.

Nu houd ik van geschiedenis, en een voordeel van het lezen van (goede) geschiedenisboeken, is dat het je helpt om een juist en weloverwogen oordeel te vormen. Met name over populaire aannames, over meningen die doorgegeven worden en die we aannemelijk vinden omdat ze ons meestal ook goed uitkomen. En laat ik eerlijk zijn: dat vraagt ook eerlijkheid bij mijzelf. Zo wordt vaak gezegd dat men in de Middeleeuwen de bijbel niet las, of niet mocht lezen, en dat pas met Luther de bijbel in de landstaal verscheen. Het is altijd genuanceerder. In 1361 verscheen al de Hernse bijbel, nog wel gebaseerd op het Latijn en niet het Grieks en Hebreeuws, en in 1477, dus 40 jaar voor de Reformatie, werd de Delftse Bijbel gedrukt. Zeker in de 15de eeuw had je rijke burgers die het zich konden veroorloven een bijbel aan te schaffen en deze ook lazen. Vergeten we niet dat het tot de komst van de boekdrukkunst ongelofelijk duur was om een bijbel te kopen.

En zo blijft er wel meer ‘nieuws’ de ronde doen dat altijd genuanceerder ligt, of gewoon onwaar is. De Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was. Echt? Bij de schrijvers Dante en Chaucer is de aarde een bol en alle wetenschappers uit de Middeleeuwen gingen er van uit dat de aarde een bol is. Waarom wij dat toch denken? Omdat veel schrijvers in de 19de eeuw vonden dat de Middeleeuwen maar een donkere tijd was, waarin de katholieke kerk de mensen dom hield, en als uitdrukking daarvan werd overal door hen verkondigd dat de Middeleeuwers dachten dat de aarde plat was.

“Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. 14En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.” 15Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.” (Mat. 28,13-15) Dat lezen we aan het einde van het Matteüsevangelie als de soldaten bij het graf merken dat het graf van Jezus leeg is. We lezen het op Tweede Paasdag in de kerk. Ons grootste geloofsmysterie wordt teruggebracht tot weloverwogen ‘fake-news’, ‘nepnieuws’ dus er is niets nieuws onder de zon. Het blijft altijd goed je bronnen te onderzoeken, en je kop niet gek te maken. Toch?

Pastoor Gerben Zweers, Parochiefederatie Heverlee.
...


Groeien door los te laten


Groeien door los te laten Overdenking bij Marcus 6,7-13
door pastoor Gerben Zweers
Recollectiones Fruit van God deel 2


Inleiding, bezinning over de vruchten van de heilige Geest, Galaten 5,22
door pastoor Gerben Zweers
Recollectiones Fruit van God deel 1


Inleiding en bezinning over de vruchten van de Geest, Galaten 5,22
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van dit vormingsmoment is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor het Dekenaat Heverlee gaat dit door in de Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul Debecker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Maria Lorent (Terbank) MariaLorent@hotmail.com 0484 10 42 82
Uma Wijnants (Park) UW@kerkinnood.be 0497 53 29 74
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 302, Heverlee 016 40 61 80
Dochters der Liefde van de H. Vincentius Vandenbemptlaan 12, Heverlee 016 22 63 81
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Groenstraat 26, Heverlee 016 23 84 20
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Missionarissen van Steyl Waversebaan 168, Heverlee 016 40 24 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad
12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 17-06-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer