Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


Doopformulier Pastorale zone Bertem
Doopvoorbereiding en doopviering registratie Pastorale zone Bertem

Uit praktische overwegingen gaan de doopvieringen afwisselend in de drie parochies door. Alle doopvieringen gaan door op de tweede zondag van de maand om 14:00 uur
Indien er meerdere dopelingen zijn, worden de vieringen gegroepeerd per twee families

Sint Pieter, Bertem met doopviering om 14.00u - in de maanden maart -juni-september-december
Sint Bartholomeus, Korbeek-Dijle met doopviering om 14.00u - in de maanden april-juli-oktober-januari
Sint Lambertus, Leefdaal met doopviering om 14.00u - in de maanden mei-augustus-november-februari


Overtuigd van de waarde van ons geloof,
wensen we ons kindje hierin op te voeden en voor te gaan.
Daarom vragen wij,
het door het heilige Doopsel op te nemen in de christelijke geloofsgemeenschap
invoer verplicht
 * invoer één van de velden verplicht
 * invoer juist invoeren a.u.b.

Kom naar de verplichte doopvoorbereiding dan kan u met de andere families kennis maken.
Selecteer een vormingsmoment :
Vormingsmomenten voor de Pastorale zone Bertem
Zondag 17 december 2023 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
Zondag 21 januari 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
Zondag 25 februari 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
Zondag 10 maart 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
Selecteer datum doopviering :
Doopvieringen voor de Pastorale zone Bertem

Sint Pieters-Banden Zondag 10 maart 2024   Zondag 09 juni 2024   Zondag 08 september 2024  
Sint Bartholomeus Zondag 07 januari 2024   Zondag 07 april 2024   Zondag 07 juli 2024   Zondag 06 oktober 2024  
Sint Lambertus Zondag 11 februari 2024   Zondag 05 mei 2024   Zondag 11 augustus 2024  

  Gegevens van de dopeling of dopelingen van een tweeling of drieling

  Naam:

  Voornaam
 *    Jongen Meisje

  Voornaam van het tweede kindje
 *    Jongen Meisje

  Voornaam van het derde kindje
 *    Jongen Meisje

  Geboorteplaats:

  Geboortedatum:

  Wenst gedoopt te worden in de doopviering:  

  Parnr is   0   Parochie :  

  Peter of Meter

  Naam:
2dekindje 3dekindje

  Voornaam:
2dekindje 3dekindje

  Meter of Peter

  Naam:
2dekindje 3dekindje

  Voornaam:
2dekindje 3dekindje

  Vader

  Naam:

  Voornaam:

  Geboorteplaats:

  Geboortedatum:

  Begrijpt u voldoende Nederlands:
Ja Neen

  Indien neen, welke talen spreekt u:

  Moeder

  Naam:

  Voornaam:

  Geboorteplaats:

  Geboortedatum:

  Begrijpt u voldoende Nederlands:
Ja Neen

  Indien neen, welke talen spreekt u:

  Vader en Moeder

  Huwelijk:
Kerkelijk Burgerlijk Niet Gehuwd

  Straat:

  Nr.:

  Bus:

  Postcode:
wordt automatisch toegevoegd

  Gemeente:

  Telefoon of GSM:
Format: 0123-45-67-89


  e-adres: @
 *

  Hebben jullie reeds vroeger een vormingsmoment gevolgd?
Ja Neen

  Zo ja: Geef de naam van het kindje?

  Zo ja: Geef het jaar waarin het kindje gedoopt werd?

  Vragen of opmerkingen:

Vul de juiste code in:  (veiligheidscode of CAPTCHA)   lassus     v8.0
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 05-01-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer