Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop


Deken
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be

Pastorale zone Bertem
Informatie via kerknet.be   
1. Geloofsgemeenschap
1. Sint Bartholomeus Korbeekse Kerkstraat Korbeek-Dijle
2. Sint Lambertus Kerkring Leefdaal
3. Sint Pieter Groenendaal 31 Bertem

Pastorale zone Bertem
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Pieter Bertem              10.00u.
Sint Lambertus Leefdaal            19.00u.(11)   10.00u.(12)
(11) week:1,3,4,5 Eucharistie week 2 gebedsviering ~ (12) week:2 gebedsdienst (gezinsviering) NIET in januari, juli
Sint Bartholomeus Korbeek-Dijle              10.00u.(10)
(10) week:1,3 Eucharistieweek:2,4,5 woorddienst
4. Doopvoorbereiding en doopviering
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsmomenten is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor de federatie Bertem gaat door op zondag voormiddag in de gebouwen Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven .
De beide bijeenkomsten beginnen om 9.15u en eindigen om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Uit praktische overwegingen zullen de doopvieringen voortaan afwisselend in de drie parochies doorgaan.
De regeling gaat in vanaf de maand maart 2020. Alle doopvieringen gaan vanaf dan door op de tweede zondag van de maand om 14 uur.

  • Sint Pieter, Bertem met doopviering om 14.00u - in de maanden maart-juni-september-december
  • Sint Bartholomeus, Korbeek-Dijle met doopviering om 14.00u - in de maanden april-juli-oktober-januari
  • Sint Lambertus, Leefdaal met doopviering om 14.00u - in de maanden mei-augustus-november-februari

Het aanvragen voor een doopsel gebeurt zoals voorheen door het invulformulier op de website van kerkleuven https://www.kerkleuven.be/pzbertemdoopaanvraag Ouders kunnen aldus kiezen waar en wanneer zij hun kindje wensen te laten dopen.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie . Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Bij meerdere doopaanvragen wordt een gemeenschappelijke doopviering voorzien.

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 23-07-2020
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer