Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven
Doopformulier dekenaat Leuven
Doopvoorbereiding en doopviering registratie
1. Pastorale zone Leuven
    Sint Pieter ~ Sint Geertrui ~ Sint Jacob ~ Sint Kwinten ~ Sint Jozef ~ Sint Michiel
2. Pastorale zone Heverlee
    O.L.Vrouw van Troost ~ Onbevlekte Hart van Maria ~ Sint Jan Evangelist (hier is geen mogelijkheid tot doop) ~ Sint Lambertus
     Sint Michiel en Sint Renildis
3. Poolse gemeenschap

Overtuigd van de waarde van ons geloof,
wensen we ons kindje hierin op te voeden en voor te gaan.
Daarom vragen wij,
het door het heilige Doopsel op te nemen in de christelijke geloofsgemeenschap

 * invoer verplicht
 * invoer één van de velden verplicht
 * invoer juist invoeren a.u.b.

Kies een verplicht vormingsmoment dat valt vóór de datum van de doopplechtigheid.   *
1.    Vormingsmomenten voor de Poolse gemeenschap
       De Poolse kinderen worden gedoopt op zondag tijdens de mis van 13.00u..
       "na polskiej mszy sw o13"
       (download hier uw hulpmiddel om het doopformulier in te vullen).
Ouders van de Poolse gemeenschap
2.    Vormingsmomenten voor de gemeenschap van Leuven en Heverlee
  Zondag 16 juni 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven
  Zondag 07 juli 2024 9.15u - 12.00u Sint-Jozefscentrum Burgemeesterstraat 59 te Leuven


  Geloofsgemeenschap:
 *

  Gegevens van de dopeling of dopelingen van een tweeling of drieling

  Naam:
 *

  Voornaam
 *    Jongen Meisje

  Voornaam van het tweede kindje
 *    Jongen Meisje

  Voornaam van het derde kindje
 *    Jongen Meisje

  Geboorteplaats:
 *

  Geboortedatum:
 *

  Wenst gedoopt te worden in de maand:  

  Peter of Meter

  Naam:
2dekindje 3dekindje

  Voornaam:
2dekindje 3dekindje

  Meter of Peter

  Naam:
2dekindje 3dekindje

  Voornaam:
2dekindje 3dekindje

  Vader

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Geboorteplaats:

  Geboortedatum:

  Begrijpt u voldoende Nederlands:
Ja Neen  *

  Indien neen, welke talen spreekt u:

  Moeder

  Naam:
 *

  Voornaam:
 *

  Geboorteplaats:

  Geboortedatum:

  Begrijpt u voldoende Nederlands:
Ja Neen  *

  Indien neen, welke talen spreekt u:

  Vader en Moeder

  Huwelijk:
Kerkelijk Burgerlijk Niet Gehuwd

  Straat:
 *

  Nr.:
 *

  Bus:

  Postcode:
wordt automatisch toegevoegd

  Gemeente:
 *

  Telefoon of GSM:
 *

  e-adres: @
 *

  Hebben jullie reeds vroeger een vormingsmoment gevolgd?
Ja Neen

  Zo ja: Geef de naam van het kindje?

  Zo ja: Geef het jaar waarin het kindje gedoopt werd?

  Vragen of opmerkingen:

Vul de juiste code in:  (veiligheidscode of CAPTCHA)   goebel      * V8.0
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2024  | gewijzigd op: 24-01-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer