Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


Dekenaat Leuven
Vormsel 2019 Dekenaat Leuven
Nr. Pastorale zone Dag Datum Viering Plaats Vormheer
1.Kessel-Lo zondag28-apr-2019 2de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekMgr. Vanhoutte
2.Holsbeek zaterdag11-mei-2019 4de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
3.Holsbeek zaterdag18-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
4.Bertem zondag19-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieters-bandenkerk BertemDirk De Gendt
5.Kessel-Lo (Linden)zaterdag25-mei-20196de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekDirk De Gendt
6.Kessel-Lozondag26-mei-20196de paaszondagSint-Franciscuskerk Heverlee Dirk De Gendt
7.Leuven - centrumzaterdag1-juni-20197de paaszondagKapel van de Heilig hartinstituut Heverlee Dirk De Gendt
8.Heverleezaterdag1-juni-20197de paaszondagSint-Lambertuskerk Heverlee Dirk De Gendt
9.Kessel-Lozondag2-juni-2019 7de paaszondagHeilig-Hartkerk Blauwput Dirk De Gendt
10.Leuven - rand zondag9-juni-2018 Pinksteren Sint-Agathakerk Wilsele-PutkapelDirk De Gendt

Catechese Vormsel 2019


1. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Heverlee
U heeft de keuze tussen drie catechesevormen: Catecheseproject2019.docx. Dit is nieuw. U hoeft dus niet per se catechese te volgen in uw eigen parochie.
U meldt uw keuze samen met het inschrijvingsforumulier op vormsel2019@kerkleuven.be voor 1 juli 2018
2. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Bertem
3. Wens je meer info over de catechese in de pastorale zone Leuven aan de Dijle, klik op deze link. Download inschrijvingsformulier pastorale zone Leuven aan de Dijle
Voor meer info Leuven Centrum (Sint Pieter, Sint Geertrui, Sint Kwinten, Sint Jozef, Sint Jacob en Sint Michiel)
Contact via e-mail: catechese.centrum@kerkleuven.be
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 01-01-2019
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer