Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   

VIERINGEN VAN DE EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN HET NAJAAR

Door de coronamaatregelen zijn alle vieringen van de eerste communie en het vormsel uitgesteld naar het najaar. Door de versoepelingen kunnen de catechesebijeenkomsten ook weer wat live plaatsvinden. De data van de vieringen zijn de volgende:
Eerste Communie 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag25 september 2021 om 10u30Eerste Communie Terbank Heverlee
2.Sint-Lambertus zondag10 oktober 2021 om 10u30Eerste Communie Sint-LambertuskerkHeverlee
3.O.L.Vr.Troost zondag19 september 2021 om 10 uur Eerste Communie groep 2020 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4.O.L.Vr.Troost zondag3 oktober 2021 om 10 uurEerste Communie groep 2021 O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
Vormsel 2021
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Terbank zaterdag5 juni 2021 om 16 uur Plechtige Geloofsbelijdenis Terbank Heverlee
2Terbank zaterdag2 oktober 2021 om 14 uur Vormsel Terbank Heverlee
3O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zondag12 september 2021 om 10 uur Plechtige Geloofsbelijdenis O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
4O.L.Vr.Troost
Sint Lambertus
zaterdag2 oktober 2021 om 16 uurVormsel O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee

Dat zijn heel veel vieringen in een korte tijd in het najaar en we hopen dat we in het nieuwe jaar weer in het normale ritme komt.

Pastoor Gerben Zweers,


DE GROENE BOOG:
EEN NIEUWE LOOT AAN DE ZORGSTAM
DE GROENE BOOG:
EEN NIEUWE LOOT AAN DE ZORGSTAM
Sinds anderhalf jaar is er een nieuw woonzorgcentrum in Heverlee. Het oude klooster van de dochters der Liefde, ( de ‘Witkappen’ ) en de oude Sint-Lambertusschool is verbouwd tot een woonzorgcentrum voor 77 bewoners en 10 assistentiewoningen. Daarnaast is er ook een school en een kinderdagverblijf. Het ligt aan de Jules Vandenbemptlaan 12, naast de pastorie van de Sint- Lambertuskerk, in Heverlee. Het is een mooie plek voor een rustige oude dag. Op welke manier kan de kerk actief en aanwezig zijn in het woonzorgcentrum, zeker als het een huis is zonder katholieke oorsprong?
...
roepingenzondag

In het kader van roepingenzondag het verhaal dat een van de broeders augustijnen in de kerk verteld heeft

Blijf verbonden


Overdenking over Johannes 15,1-8 door pastoor Gerben Zweers

Wiljemijnlittekenzienzondag
Overdenking over Johannes 20,19-31 door pastoor Gerben Zweers
Ren je rot

Ren je rot
Overdenking bij het Paasevangelie door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van dit vormingsmoment is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor het Dekenaat Heverlee gaat dit door in de Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul Debecker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Maria Lorent (Terbank) MariaLorent@hotmail.com 0484 10 42 82
Uma Wijnants (Park) UW@kerkinnood.be 0497 53 29 74
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 302, Heverlee 016 40 61 80
Dochters der Liefde van de H. Vincentius Vandenbemptlaan 12, Heverlee 016 22 63 81
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Groenstraat 26, Heverlee 016 23 84 20
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Missionarissen van Steyl Waversebaan 168, Heverlee 016 40 24 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad
12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 19-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer