Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Geloofsgemeenschap Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78, Heverlee


Pastorale zone Heverlee

Informatie via kerknet.be   

Webstek in eigen beheer via kerknet.be  


Ligging van de kerk Onbevlekt Hart van Mariakerk (Terbank)
1. Priesters
Parochiesecretariaat
Tervuursesteenweg 80
3001 Heverlee
Tel: 016 23 77 97 of 0471 02 08 85

2. Vieringen
 1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

  Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
             18.30u.  

 2. Doopsel:   aanvraagformulier via web
  De doopvieringen vinden plaats bij voorkeur op zaterdagnamiddagen. Met de parochiepriesters kan u een datum afspreken, liefst een maand op voorhand.
  In onze parochie worden alleen gemeenschappelijke doopvieringen georganiseerd.
  U kan uw vraag tot doopsel via het web formuleren.

    Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
  Dag Uur Plaats
  Woensdag 28 augustus 2019 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee

 3. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 14-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer