Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

123----php7.2-

Geloofsgemeenschap Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef, Heverlee


Pastorale zone Heverlee

Informatie via kerknet.be   

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid

kan u terecht bij je parochiepriester.


Ligging van onze kerk
1. Priester
Deken Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee
016 22 22 10
0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Dirk.De.Gendt@telenet.be

2. Vieringen
 1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

  Sint Jan Evangelist (Park)
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
   ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
  (7) ochtendgebed
   .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
   18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
  (8) avondgebed

 2. Doopsel:   aanvraagformulier via web
  De doopvieringen vinden plaats op zaterdag- en zondagnamiddagen. U kan uw vraag tot doopsel via het web formuleren.

 3. Eerste Communie - brugcatechese en Vormsel:   aanvraagformulier via web
  Ouders wensen de eerste communie voor hun zoontje of dochtertje. Wanneer hun kind aan het tweede leerjaar begint, schrijven in via het aanvraagformulier via het web. Een paar ouderavonden en enkele samenkomsten met de kinderen op zaterdagnamiddag vormen de voorbereidende faze.

  De viering zal doorgaan op zondag 9 mei 2010 om 11 uur.

  Indien de ouders wensen dat hun kind later het vormsel viert, dan stapt het na de eerste communie in de brugcatechese: zij vormt de brug tussen de eerste communie en het vormsel. Viermaal per jaar, komen alle kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar samen op een zaterdagnamiddag, van 14.00 u. tot 17.00 u.. De specifieke voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis, voor leerlingen van het zesde leerjaar, is evenals de brugcatechese, in samenwerking met de parochie van Sint-Lambertus (Centrum). Ook hier verwijzen wij naar het aanvraagformulier via de website.

  Na de plechtige geloofsbelijdenis begint de voorbereiding op het vormsel. Degenen die hun doopbelofte vernieuwd hebben, nodigen wij uit zich voor te bereiden op het sacrament van het vormsel. Zij krijgen hierover de nodige informatie.

  Ouders die op de parochie komen wonen en niet van bij het begin dit proces konden meemaken, richten zich tot de deken om te bespreken hoe hun kind best in dit catecheseproject kan stappen.

 4. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.

 5. Misintenties:
  Met uw aanvragen voor misintenties kan u steeds bij Karel Demarsin terecht, 016 23 84 09 of 0475 59 64 51

3. Parochieploeg
Johan Abts 016 40 35 28 Johan.Abts@telenet.be
André Kockaerts 016 23 34 50 Andre.Kockaerts@telenet.be
Denise Craps 016 40 39 69
Karel Demarsin 016 23 84 09 Karel.Demarsin@gmail.com
Uma Wijnants 0497 53 29 74 Uma.Wijnants@gmail.com

4. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door het koor:
Wodan Skalden


5. Parochieblad
Het parochieblad 'Kerk en Leven' brengt heel wat informatie over onze parochie, de federatie en de kerk in onze stad.
Abonneren kan door overschrijving van € 27,00 op rekeningnummer: BE24 4314 7384 2138 en bic-code: KRED-BEBB van de Parkparochie.


6. Zorg voor de gemeenschap
 1. :
  • voorzitster: nl,
 2. :


7. Kalender
 1. Agenda van de Parochie Sint-Jan Evangelist.
 2. Activiteiten van de Pastorale zone Heverlee.


8. Geschiedenis
 •   De Abdijkerk is sedert 12 augustus 1803 onze parochiekerk


9. Kerkfabriek
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiÎle ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.


10. Parochiale werken
 1. Patmos
  • Reservaties Patmos: Georges Dejongh, 016 22 65 42, 0475 41 61 90

11. Plechtige inwijding abdijkerk van 't Park Heverlee, gevolgd door een receptie in de refter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 14-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer