Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Jacob Goudbloemstraat 26, Leuven
Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.


Pastorale zone Leuven

Sint-Jcobskerk

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

Meewerkende priesters: Karlo Tybergien, Piet Vermeersch

2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie

Sint Jacob
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  

2. Doop:   doopformulier
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 9.15u en eindigen om 12.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik volgende link voor online registratie doopvoorbereiding (vormingsmomenten ) en doopviering

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsdagen voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende zondagen:
Dag Uur Plaats
Zondag 21 november 2021 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 19 december 2021 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven

3. Eerste Communie:   aanvraagformulier via web
De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

4. Brugcatechese:
Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Vormsel en jongerenwerking:
Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

6. Huwelijk:   huwelijksformulier.
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

3.Gemeenschapsploeg
Patrick Van de Ponseele (Voorzitter) ~ Brouwersstraat 42, 3000 Leuven ~ 016 23 81 86 ~ Patrick.VandePonseele@gmail.com
Jacqueline Devester ~ Heilige Geeststraat 27, 3000 Leuven ~ 016 20 10 85 ~ Jacqueline.Devester@skynet.be
Marie-Therese Janssens ~ Kapucijnenvoer 120, 3000 Leuven ~ 016 20 08 37 ~ Marie-Therese.Janssens@telenet.be
Irene Peeters ~ Brusselsestraat 216 bus 4, 3000 Leuven ~ 016 46 47 77 ~ dehaes_peeters@hotmail.com
Sophie Levaque ~ Groefplein 4 bus 301, 3000 Leuven ~ sophiel@outlook.be
4. Uitvaartkoor
Jacqueline Devester, 016 20 10 85
5. Parochieblad
De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.

Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Jacob:
Patrick Van de Ponseele ~ 016 23 81 86 ~ Patrick.VandePonseele@gmail.com

Abonnementsverantwoordelijke:
Dhr.Frans Struyven ~ Pleinstraat 17 ~ 3001 Heverlee ~ 016 23 34 70 ~ Francois.Struyven@telenet.be
Voor meer informatie lees verder ...

6. Zorg voor de gemeenschap
Samana
De gemeenschap Sint Jacob werkt samen met de gemeenschappen Sint Pieter en Sint Geertrui voor ziekenzorg.
Voorzitter:Patrik Jaspers, patrik.jaspers@gmail.com
7. Kalender
8. Geschiedenis
 1. Het gebouw
  De Sint-Jacobskerk is de oudste kerk van Leuven. Van de oorspronkelijk Romaanse kerk uit het begin van de 13 de eeuw is enkel nog de toren bewaard.
   
  Het buitenklokje van 1478 is één van de zeven wonderen van Leuven. Matheus de Layens, de bouwmeester van het Leuvense stadhuis, richtte in de tweede helft van de vijftiende eeuw de Gotische dwarsbeuk op.
  Sinds september 1963 wordt de kerk niet meer voor de eredienst gebruikt en is ze wegens stabiliteitsproblemen niet meer toegankelijk voor het publiek.
  De eredienst vindt sinds 1968 plaats in de nieuwe kerk naast Ons Huis in de Goudsbloemstraat 26. In 2000 werd er tussen de kerkfabriek en de stad Leuven een erfpacht van 27 jaar afgesloten. In die periode zal de stad de kerk restaureren. Over de uiteindelijke bestemming van het kerkgebouw bestaat er nog geen zekerheid.

 2. De Sint-Jacobskerk is een halte voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.

 3. Sint-Jacob de Meerdere
  Sint-Jacob, de patroonheilige van de Sint-Jacobskerk van Leuven, was samen met zijn broer Johannes één van de twaalf apostelen van Jezus. Beide broers waren vissers uit Galilea. Sint-Jacob was de eerste apostel die de marteldood stierf.
  In de Handelingen der Apostelen staat geschreven dat hij in opdracht van koning Herodes met het zwaard ter dood werd gebracht. Volgens de overlevering namen twee van zijn leerlingen zijn stoffelijk overschot in een bootje mee. In Galicië (Spanje) aangekomen, begroeven ze zijn lichaam.
  In het begin van de negende eeuw werd zijn graf door een kluizenaar gevonden en werd er een kerk gebouwd. Rond deze kerk ontstond Santiago de Compostella. Sinds de middeleeuwen gaan vele christenen op bedevaart naar het graf van Sint-Jacob in Compostella. Sint-Jacob wordt steeds met een schelp afgebeeld en vaak ook met een pelgrimsstaf. Zijn feestdag valt op 25 juli.

9. Kerkraad
Als openbare instelling is de kerkraad verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
Adres: Kruisstraat 2, 3000 Leuven
Voorzitter: Christina Van Casteren ~ Kapucijnenvoer 52, 3000 Leuven ~ 016 22 24 04 ~ Christina.Van.Casteren@advocon.be
Secretaris: Els Mercelis ~ Tervuursevest 272, 3000 Leuven ~ 016 22 55 23
Schatbewaarder: Jo Van Pee ~ H.-Geeststraat 7, 3000 Leuven ~ 016 22 14 35 ~ JoVanPee@telenet.be
Lid: Willy Alaerts ~ Brusselsestraat 127, 3000 Leuven ~ 016 22 78 13
Lid: Agnes Van Laer ~ Mgr Van Waeyenberghlaan 10/14, 3000 Leuven ~ 016 22 19 37 ~ AGVLaer@skynet.be
10. Parochiale verenigingen
V.V.K.S.M.: Trees Ostyn ~ Trees.Ostyn@hotmail.com
Oud-Scouts: Geert Vanobbergen ~ Bijlokstraat 143, 3020 Herent ~ 016 20 52 63
De Ladies (oud-gidsen): Magda Goethuys ~magda.goethuys@skynet.be
Toneel Vier: Bart Sahuc ~ voorzitter@toneelvier.be
ToViKiTo: Toneel voor kinderen en jongeren
Bart Sahuc ~ voorzitter@toneelvier.be
Jong van Hart: Jacqueline Devester ~ Heilige Geeststraat 27, 3000 Leuven ~ 016 20 10 85 ~ Jacqueline.Devester@skynet.be
Knutselclub: Hortense Huysecom ~ Volmolenlaan 1, 3000 Leuven ~016 23 48 68
11. Belangrijke verwijzingen
1. Wikipedia Sint-Jacobskerk Leuven
2. Wikipedia Sint Jacobus de Meerdere
3. Sint-Jacobusparochie, Jacobus de Meerdere
4. RKK Sint Jacobus de Meerdere

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 12-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer