Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen

Pastorale zone pastoor:
Dirk De Gendt
016 22 47 42
Dirk.De.Gendt@telenet.be

Pastorale zone Kessel-Lo
Informatie via kerknet.be   
1. Geloofsgemeenschap
1. Heilig Hart Kerkstraat 19 Blauwplut
2. Heilige Familie Heidebergstraat 264 Boven-Lo
3. Heilige Joannes Bosco Ortolanenstraat 6 Kessel-Lo
4. O.-L.-Vrouw van Vlierbeek abdij Vlierbeek Kessel-Lo
5. Sint Antonius van Padua Leon Schreursvest 33 Heverlee
6. Sint Franciscus Tiensesteenweg 190 Heverlee
7. Sint Kwinten Kerkdreef 2 Linden
8. Zusters Clarissen Predikherenberg 20 Kessel-Lo

Pastorale zone Kessel-Lo
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Heilig Hart              10.00u.
Heilige Familie  19.00u.            08.00u.
Heilige Familie              10.00u.
Heilige Joannes Bosco              10.30u.
O.-L.-Vrouw van Vlierbeek            18.30u.  10.30u.
Sint Antonius van Padua              11.00u.
Sint Franciscus        08.30u      10.00u.
Sint Kwinten              10.00u.
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 26-12-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer