Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1.Zoneploeg
2.Eucharistie
3.Doopsel
4.Catechese
Eerste communie
Vormsel
5.Huwelijk
6.Gemeenschapsploeg
7.Kalender
8.Koren
9.Parochieblad
10.Zorg v/d gemeenschap
11.Kerkfabriek
12.Eigen gemeenschap

Ggem Sint Hadrianus
Sint-Hadrianusstraat 9
Wijgmaal
0477 82 57 56

Geloofsgemeenschap Sint Hadrianus Sint-Hadrianusstraat 9, Wijgmaal


Pastorale zone Leuven

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je priesters of het gemeenschapssecretariaat.


Sint-Hadrianuskerk

Het kerkgebouw dagelijks toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 17u
Secretariaat:
Sint-Hadrianusstraat 9, 3018 Wijgmaal 016 44 41 23 0477 82 57 56
Permanentie op de pastorie elke dinsdag van 10.00u. tot 11.00u.

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

2. Eucharistie:
Als gemeenschap vieren wij eucharistie op zondag om 09.30u

3. Doopsel:
In de vier parochies Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus werken we al enkele jaren met groepsdopen.
De coördinatie gebeurt vanuit het secretariaat van Sint Agatha, Putkapel.
Voor meer informatie contacteert u best Nelly Mestdag 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be

4. Catechese
Meer informatie vindt u hier ...
4.1 Eerste Communie:
Wordt in samenwerking met de basisschool De Twijg georganiseerd.
Coödinator:
Herman Verbruggen 016 44 32 05 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be
4.2 Het Vormsel:
De vier geloofsgemeenschappen Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus hebben sinds kort één werking.
Contactpersoon:
Mai Wevers catechese.wilsele@kerkleuven.be

5. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

6. Gemeenschapsploeg
Fernanda Van Gorp 016 44 40 41 0496 12 35 39 fernanda.vangorp@gmail.com
Yvonne Peeters 016 44 94 64 st.hadriaan.wijgmaal@parochies.kerknet.be
Leo Van Garsse 016 44 83 49 0477 35 04 25 leo.van.garsse@telenet.be
Herman Verbruggen 016 44 32 05 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be
Dominique Vandebergh 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com
7. Kalender

8. Koren
Hadricantus
p/a Rene Dewever 0492 97 08 60 Rene.Dewever@benesol.be
Adagio
p/a Herman Verbruggen 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be

9. Parochieblad
Marc Van Den Broeck 0496 59 46 64 marc.van.den.broeck@telenet.be

10. Zorg voor de gemeenschap
Okra
Herman Verbruggen 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be
Samana
Wim Van Olmen 016 44 65 49 Wim.Van.Olmen@telenet.be
Landelijke Gilde
Ingrid Goemans 016 89 90 60 0472 95 35 75 ingrid@lgwijgmaal.be

11. Kerkfabriek
Patrick Maervoet 0460 95 63 73 patrick.maervoet@vlbm.be
Julien Reynders 016 44 63 90 julien.reynders1@telenet.be
Leo Van Garsse 016 44 83 49 0477 35 04 25 leo.van.garsse@pandora.be
Kristof Huysmans 0474 10 79 28 kristof_huysmans@hotmail.com
Paul Valkenaers 016 44 69 77 0478 30 47 17 paul.valkenaers@telenet.be
Willy Devos 016 44 34 42 0486 41 49 50 willy.devos@scarlet.be

12. Speciaal voor de eigen geloofsgemeenschap
12.1. Gebedsleiders
Guy Festjens 016 44 73 55 0475 76 47 80
Leo Van Garsse 016 44 83 49 0477 35 04 25

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 29-08-2022
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer