Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

1.Zoneploeg
2.Vieringen
Eucharistie
Doopsel
Eerste communie
Brugcatechese
Vormsel
Huwelijk
Biechtgelegenheid
3.Kalender
4.Parochieploeg
5.Koren
6.Kerkraad(kerkfabriek)
7.Parochiale werken
8.Onthaal en Bezoek
9.Kerk+Leven
10.Samana
11.Parochienieuws in beeld
12.Kunst en Restauratie
13.AdMissam

Ggem Sint Pieter
Amerikalaan 29
B-3000 Leuven
016 22 47 42
Fax: 016 89 72 85
secretariaat@kerkleuven.be

Geloofsgemeenschap Sint Pieter Grote markt, Leuven
Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriester of het parochiesecretariaat.Pastorale zone Leuven


Sint-Pieterskerk

Parochiesecretariaat: Amerikalaan 29, 3000 Leuven ~ 016 22 47 42 ~ secretariaat@kerkleuven.be
Openingsuren Maandag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

Meewerkende priesters: Marcel De Pauw, Jos Verelst, Joseph
2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

Sint Pieter
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  17.00u.  10.00u.
             17.00u.

2. Doopsel:
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 9.15u en eindigen om 12.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik volgende link voor online registratie doopvoorbereiding (vormingsmomenten ) en doopviering

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsdagen voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende zondagen:
Dag Uur Plaats
Zondag 21 november 2021 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
Zondag 19 december 2021 9.30u - 12.00u Parochiecentrum Sint-Geertrui - Sint Geertruiabdij 6 ,3000 Leuven
3. Eerste Communie:
De inschrijvingen gebeuren meestal en bij voorkeur via de scholen in de maand juni. Wie in september nog niet is ingeschreven en er wenst bij te zijn, gebruik het aanvraagformulier of neem contact op met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

4. Brugcatechese:
Om de goede band te bewaren tussen parochie, ouders en kinderen, en ook om geleidelijk aan wat inzichten en geloofsoverdracht mee te geven, wordt tussen de eerste communie en de vormselcatechese een brugcatechese ingelast.
Wie hieraan meewerkt, heeft een goede voorbereiding op de geloofsbelijdenis en vormsel. Wie elders deelnam aan de eerste communie, of bijvoorbeeld onlangs in de parochie is komen wonen, kan nog aansluiten bij de brugcatechese door contact op te nemen met Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Vormsel en jongerenwerking:
Na de brugcatechese in eigen parochie volgt een voorbereiding op het vormsel in de federatie, dus met verschillende parochies samen. Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsinitiatie: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee jongeren te kennen geven dat ze hun weg doorheen het geloof willen verder zetten. Daarom wordt jongeren de kans geboden na het vormsel verbonden te blijven met de geloofsgemeenschap via de jongerenwerking. In een onthalend klimaat worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin jongeren verder groeien in geloof.

6. Huwelijk:
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

7. Biechtgelegenheid
In de Sint-Pieterskerk: elke dinsdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
elke vrijdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
elke zaterdag van 11.00 u. tot 13.00 u.
voor en na elke viering.
Bij de paters Picpussen: elke zaterdag van 17.00 u. tot 17.45 u.
voor en na elke viering
In geval van nood: aanmelden Damiaancentrum van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00u. tot 18.00u.
of in het klooster, Sint-Antoniusberg 11, Leuven
Andere kerken: voor of na de viering, indien mogelijk (NIET in Wilsele)
3. Kalender
4. Parochieploeg en raad
Ger-Jan Bruins Pakenstraat 65 3001 Heverlee 016 38 71 62
0494 05 68 79
Ger-Jan.Bruins@@augustijn.be
Marleen De Flander Kapucijnenvoer 24/6 3000 Leuven 016 22 51 44  
Johan Bruynincxk F.Tielemanslaan 10 3000 Leuven 016 23 12 11 Johan.Bruyninckx@hotmail.com
Willy Devaere Rijschoolstraat 1/12 3000 Leuven 016 22 36 90 Willy.Devaere1@skynet.be
Guy Michils Celestijnenlaan 47/03 3001 Leuven 016 22 34 92
0473 48 40 81
Guy.Michils@hotmail.com
Christiane Vandenbroeck Kerkweg 24 3020 Herent 016 22 06 51  
Guy Vermeylen GuyVermeylen@live.be
Angelique Hoogstoel Angelique.Hoogstoel@gmail.com
5. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door volgende koren en organisten:
 1. Elke eerste, tweede, derde, vierde en vijfde zondag van de maand:
  • Orgel door Joris Verheyden of Phil Peeters
  • Tweede, derde, vierde en vijfde zondag samenzang o.l.v. Guy Vermeylen
 2. Gastkoren op aanvraag:
  • Gastkoren voor info: Guy Michils 0473 48 40 81
 3. Tien zondagen per jaar @Missam o.l.v. Erik Van Nevel
6. Kerkraad (kerkfabriek)
Als openbare instelling is de kerkfabriek verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van de liturgie en het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.
 • Ondernemingsnummer: 0211.155.835
 • Adres: Amerikalaan 29, 3000 Leuven
 • Lid van rechtswege:Ger-Jan Bruins
  Pastoor: Ger-Jan Bruins Pakenstraat 65 3001 Heverlee 016/387162
  0494/056879
  Ger-jan.Bruins@augustijnen.be
  Voorzitter: Johan Bruynincxk F.Tielemanslaan 10 3000 Leuven 016 23 12 11 Johan.Bruyninckx@hotmail.com
  Secretaris: Angelique Hoogstoel Angelique.Hoogstoel@gmail.com
  Penningmstr: Filip Leen Waversebaan 176 3001 Heverlee 016 40 77 35
  0496 38 98 75
  FilipLeen@yahoo.com
  Lid: Michael Vandebroek Diestsevest 49 3000 Leuven MichaelVandebroek@yahoo.com
  7. Parochiale werken
  De parochiale organisatie die niet onder de kerkfabriek valt, wordt beheerd door de Vereniging der Parochiale Werken Dekenaat Leuven, afdeling Pastorale Zone aan de Dijle. Ondernemingsnummer 0407 743 458
  Contactpersoon:
  Dekenaal secretariaat: Elise Devue, Amerikalaan 29, 3000 Leuven, tel. 016 41 86 52 vpw@kerkleuven.be
  8. Onthaal
  Onthaal in de Sint-Pieterskerk
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  10.00u - 16.30u. 10.00u - 16.30u. GESLOTEN 10.00u. - 16.30u. 10.00u. - 16.30u. 10.00u. - 16.30u. 11.00u. - 16.30u.
  Woensdag 10.00u. - 16.30u.(enkel van april tot eind sept.)
  In Leuven organiseert men sinds september 2006 een onthaal in de Sint-Pieterskerk. Omwille van het toerisme is de Sint-Pieterskerk al lang letterlijk een open kerk. Het indrukwekkende gebouw dat uitstijgt boven de Grote Markt van Leuven trekt jaarlijks namelijk vele bezoekers. De werkgroep onthaal van de Sint-Pietersparochie speelde hierop in. Ze wilden meer dan een open kerkgebouw. Ze willen een open parochie en een open gemeenschap zijn. Wie de gastvrijheid beoefent, komt in contact met God zelf, zo leren we uit het verhaal van Abraham onder de eik van Mamre.
  Je kan in de Sint-Pieterskerk elke dag binnenlopen voor een losse babbel, met je vragen en voor studenten vind je er in de examentijd ook een studentenpastor. Uniek aan dit project is ook de artistieke invalshoek want het hele gebouw met al zijn kunstwerken ademt het christelijke verhaal uit. Dit is een dankbare aanleiding voor gesprek, aldus de enthousiaste onthaalgroep.
  Vanaf nu worden er in de museumshop van de Sint-Pieterskerk ook devotionalia te koop aangeboden.
  Zoals kaarsjes,iconen,paternosters,dobbelstenen......
  Het aanbod is uitgestald in deze nieuwe toonkast.
  9. Kerk+Leven (parochieblad)
  De Universitaire Parochie en de parochies van Leuven centrum hebben een gezamenlijk parochieblad. Het geeft u informatie over deze parochies, over het bisdom en de wereldkerk. Het houdt u bij op godsdienstig vlak en laat u meeleven met de plaatselijke kerk.

  Tekstverantwoordelijke voor het deel van Sint-Pieter:
  Guy Michils, Celestijnenlaan 47/03, 3001 Heverlee, 0473 48 40 81, Guy.Michils@hotrmail.com

  Abonneren kan bij:
  Frans Struyven, Pleinstraat 17, 3001 Heverlee, 016 23 34 70, Francois.Struyven@telenet.be
  Voor meer informatie lees verder ...

  10. Samana (ziekenzorg)
  Voorzitter: Mia Vander Elst Meerbeek 016 84 96 40
  0477 86 43 07
  mia.vde@hotmail.com
  Secretaris: Patrik Jaspers Brouwersstraat 33 3000 Leuven 016 22 13 80 Patrik.Jaspers@gmail.com
  Ziekenbezoek:
  Financiën: Jos Binnard Priorijlaan 8 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
  Samana jaar 2008 tot en met 2017
  11. Parochienieuws in beeld
  Nieuws 2018 , PZ-Nieuws 2017 , Nieuws 2017 , PZ-Nieuws 2016 , Sacramentsdag 2016 , Nieuws 2016 , Nieuws 2015 , Nieuws 2014 , Nieuws 2013 , Sint-Pieterskerk anders bekeken, Beeld Heilige Petrus, Nieuws 2012 , Nieuws 2011 , Nieuws 2010 , Nieuws 2009 , Nieuws 2008 
  Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
   © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 01-10-2021
  interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer