Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Zoneploeg
2. Lokalen
3. Samana
4. Gemeenschapsploeg
5. Gemeenschapsraad
6. Kerkraad
7. Het Tijdelijke
8. Vieringen
Doopsel
1ste communie
9. Eucharistievieringen
10. Parochienieuws
11. Koor
12. Kerk & Leven
13. Parochiale activiteiten
Bijbelgroep
Kinderclub
Kerk en Wereld
Kleine zielen
Ontspanning

Ggem Sint Jozef
Francisca Vereecken-Houben
Blijde Inkomststraat 144
B-3000 Leuven
016 22 03 36
FHouben@yahoo.com

Geloofsgemeenschap Sint Jozef Bogaardenstraat 72, Leuven
Parochiesecretariaat: Burgemeestersstraat 59 bus 00.01 - 3000 Leuven ~ 016 23 21 55
Bij afwezigheid bellen naar Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com >

Misintenties: Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
                       Julien Nevens ~ 0475 20 93 10 ~ julnevens@gmail.com

Uitvaart: Ann Francis ~ 016 22 23 42 ~ zr.annfrancis@gmail.com
Voor alle info en afspraken i.v.m. een uitvaart zie Uitvaartfiche voor Sint-Jozef Leuven

Verantwoordelijken:
Voor alle verschillende taken in de parochie is er telkens een eindverantwoordelijke.
In de meeste gevallen voert deze persoon deze taak zelf uit, maar het kan ook zijn dat hij of zij deze taak doorgeeft aan anderen onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Verschillende groepen en verenigingen hebben hun activiteit binnen de geloofsgemeenschap Sint Jozef en dit op verschillende terreinen:
- verzorgen van eucharistie en gebedsvieringen
- geloofsverdieping
- diakonie
- gemeenschapsvorming
- praktische taken voor onderhoud en werking


Pastorale zone Leuven

Sint-Jozefskerk


Aansluiten bij een groep of vereniging kan altijd door conctact te nemen met de eindverantwoordelijke of contactpersoon van de parochie.

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Priester:Ger-Jan Bruins
Pakenstraat 65,
3001 Heverlee
016 38 71 62 of
0494 05 68 79
ger-jan.bruins@augustijn.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc
Sint-Antoniusberg 11,
3000 Leuven
0492 94 73 06
juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel
0478 27 75 61
dirkdevis@gmail.com

Priester: Dominique Vandebergh, sdb
Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel
0498 10 25 94
vandebergh.d@gmail.com


Veldverantwoordelijken:

Catechese:Mai Wevers
Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele
0496 12 88 06
maria.wevers@telenet.be

Diaconie:Marc Michiels
Veeweide 36,
3060 Korbeek-Dijle
0476 96 20 87
marc.michiels7@telenet.be

Evangelisatie:Dominique Michaux
Frans Vermeylenstraat 9,
3000 Leuven
0479 62 55 49
dmichaux999@gmail.com

Tijdelijke - Communicatie:
Jos Binnard
Priorijlaan 8,
3001 Heverlee
0484 69 99 35
josbinnard@hotmail.com


Andere zoneploegleden:

Hans Homblé
Korbeekstraat 37,
3061 Leefdaal
0496 98 11 36
hans.homble@telenet.be

John Steffen
Armand Thierrylaan 33,
3001 Heverlee
0470 39 57 79
johnsteffen@skynet.be

Rita Merckx
Ijzermolenstraat 134,
3001 Heverlee
0476 32 10 65
rita.merckx1@gmail.com

2. Parochielokalen
Jos Cuyt ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
3. Samana
Luc Broos ~ 016 22 44 32 ~ 0473 40 07 70 ~ Broos.Luc@telenet.be
4. Gemeenschapsploeg: ( vroeger parochieploeg)
Juan Carlos Tinjaca, sscc ~ Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven ~ 0492 94 73 06 ~ juankatin@gmail.com
Francisca Houben (Voorzitter) ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Arlette Coomans (Secretaris) ~ 016 23 65 05 ~ arlette22c@gmail.com
Jos Cuyt ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
Julien Nevens ~ 0475 20 93 10 ~ julnevens@gmail.com
Philippe Maertens ~ 016 40 54 93
Maarten Hollevoet
Jean Lebbe ~ 0475 84 78 54
5. Gemeenschapsraad: ( vroeger parochieraad)
Is een adviesorgaan voor de gemeenschapsploeg. We vergaderen een tweetal keer per jaar.
Staat open voor ieder die wil meewerken met en meedenken voor onze geloofsgemeenschap.
Neem contact op met een lid van de parochieploeg of kom gewoon naar de open vergaderingen van de parochieraad
6. Kerkraad (kerkfabriek)
Juan Carlos Tinjaca, sscc ~ Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven ~ 0492 94 73 06 ~ juankatin@gmail.com
Willy Eykens (Voorzitter) ~ 016 25 44 32 ~ Eykens.Willy@skynet.be
Philippe Maertens (Secretaris) ~ 016 40 54 93 ~ Philippe.Maertens2@telenet.be
Theo Vanhentenrijk (Penningmeester) ~ 016 23 81 38 ~ Theo.VanHentenrijk@telenet.be
Francis Lievers ~ 016 23 62 88 ~ FLievers@hotmail.com
Jos Cuyt ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
7. Comité voor het Tijdelijke
Enkele malen per jaar en indien nodig vergaderen vertegenwoordigers van Kerkraad, Gemeenschapsploeg en Parochiecentrum samen om punten te bespreken waarbij minstens twee partijen betrokken zijn, of punten die voor de gehele geloofsgemeenschap belangrijk zijn.
8. Vieringen
Doop: Ann Francis ~ 016 22 23 42 ~ zr.annfrancis@gmail.com
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 9.15u en eindigen om 12.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik volgende link voor online registratie doopvoorbereiding (vormingsmomenten ) en doopviering

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

9. Eucharistievieringen

Sint Jozef
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.    09.15u.

Lectoren: Beurtrol tijdens zondagsvieringen: Marc Van Meerbeek ~ 016 23 65 05
Misdienaars: Tijdens zondagsvieringen: Marc Van Meerbeek ~ 016 23 65 05
Kostertaken: Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Kostertaken: Julien Nevens ~ julnevensJ@gmail.com
Gebruik van kerk en kapel: Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Onderhoudsploeg voor de kerk: Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Openingsuren van kerk en kapel:
In de week wordt de kapel geopend rond 9u. ’s Avonds wordt ze gesloten na de laatste activiteit, dat is de avondmisviering of de aanbidding.
De kerk is enkel geopend voor de zondagsvieringen, voor begrafenissen of huwelijken en voor speciaal aangevraagde activiteiten.
10. Parochienieuws in beeld
nieuws 2015 , nieuws 2014 , nieuws 2013 , nieuws 2010 (Mariale Bedevaart naar Edegem)
11. Koor
Kersko: Francis Bogaerts ~ 0473 24 13 71
Gemengd parochiekoor, herhalingen elke donderdagavond om 19.30u.
Verzorging van eucharistie op zon- en feestdagen
12. Kerk & Leven voor meer informatie lees verder ...
Inschrijvingen: Frans Struyven ~ 016 23 34 70 ~ Francois.Struyven@telenet.be
13. Parochiale activiteiten vinden plaats in de kerk en/of het parochiecentrum
Voor organisatie van een activiteit contacteer de verantwoordelijke
In de kerk: Bogaardenstraat 72, 3000 Leuven
Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Jos Cuyt ~ in het parochiecentrum Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
Bijbelgroep: Bespreken van lezingen van de volgende zondag elke 1ste dinsdag van de maand om 14.30u in het Sint-Kwintenshuis in de Naamsestraat door Mr. Marivoet 016 22 76 09.
Gezinsvieringen & Jeugdwerking: Arlette Coomans ~ 016 23 65 05 ~ arlette22c@gmail.com

Maandelijks houden we om 9.15 uur een gezinsviering met aangepaste liederen en gitaarmuziek.
Na de gezinsviering zijn alle kinderen van 3 tot 18 jaar welkom in de catechese.
In vier leeftijdsgroepen gaan ze in de catechesezaal aan de slag met het evangelie van de dag of een ander boeiend thema.

De ouders zijn welkom in de parochiezaal voor een gezellige babbel en een drankje.

Data gezinsvieringen Sint Jozef 2020
2. zondag 12 januari 2020 9.15u.
3. zondag 9 februari 2020 9.15u.
4. zondag 8 maart 2020 9.15u.
5. zondag 26 april 2020 9.15u.
6. zondag 10 mei 2020 9.15u.
7. zondag 28 juni 2020 9.15u.
Kleine zielen: gebedsgroep/stille aanbidding na de eucharistie tot 19.30u elke 1ste maandag van de maand.
Werkgroep voor het parochiecentrum:
1. Marcel Lenaerts ~ 016 20 17 26
2. Jos Cuyt ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
     Ontspanning - Gemeenschapsvorming
Gezelschapsspelen: Scrabble en Rummikub vrij toegankelijk voor iedereen elke vrijdagavond vanaf 20.00u.
Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 12-05-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer