Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

PZ Leuven
Centrum Leuven,
Holsbeek-Attenhoven,
Wijgmaal,
Wilsele-Putkapel,
Wilsele

1. Inleiding
2. Doopsel
3. Doopsel voor volwassenen
4. 1ste communie
5. Brugcatechese
6. Vijfwerking
7. Vormsel
8. Gezinsviering Sint Jozef
9. Zondagscatechese
10.Kinderkwartiertje
11.Gezinsviering Sint Agatha

Pastorale zone pastoor:
Juan Carlos Tinjaca
016 22 47 42
Juan Carlos Tinjaca@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet @vlbm.be

Pastorale zone Leuven (Sint Pieter,Sint Geertrui,Sint Kwinten,Sint Jozef,Sint Jacob,Sint Michiel,Sint Carolus,Sint Hadrianus,Sint Agatha,Sint Martinus)
1. Inleiding
 1. Wie graag deel wil uitmaken van de grote groep mensen die leven naar het voorbeeld van Jezus, kan christen worden. Hoe doe je dat? Voor kinderen gebeurt dat in drie stappen: doopsel, eerste communie en vormsel. We noemen deze sacramenten.
 2. Wie graag ook thuis aan de slag gaat met zijn (klein-) kinderen rond geloof, bekijk hier onze nieuwsbrieven voor ‘Ouders & kinderen’.
2. Doopsel:
 1. Van in het begin van het christendom worden mensen gedoopt, waarbij de onderdompeling in water symbool staat voor een nieuw begin. Vandaag dompelen we de kinderen niet meer onder, maar gieten we een beetje water over het hoofd van de dopeling. Vervolgens wordt het kindje ook gezalfd met olie. Willen jullie je kindje laten dopen? Van harte welkom in onze geloofsgemeenschappen.
 2. De voorbereiding op het doopsel gebeurt tijdens een gezamenlijke doopcatechese. De doopcatechisten bereiden jullie dan voor op het doopsel en zetten jullie op weg om er een prachtige viering van te maken.
 3. Voor de geloofsgemeenschappen Wilsele, Wijgmaal en Attenhoven gebeurt het dooopsel in groep. Voor alle verdere info neemt u contact met Nelly Mestdagh, 016 44 51 32 of sint.agatha@telenet.be.
 4. Voor de geloofsgemeenschappen Leuven centrum en de pastorale zones van Heverlee en Bertem gebeurt de voorbereiding samen. Om uitgenodigd te worden voor deze vorming en om een datum te kunnen kiezen is het belangrijk dat je het doopformulier invult. Hier kan je aanduiden in welke kerk en op welke zondag je je kindje wil laten dopen.
  1. Doopformulier voor de geloofsgemeenschappen Leuven centrum en Heverlee.
  2. Doopformulier voor de geloofsgemeenschappen pastorale zone Bertem.
3. Doopsel voor volwassenen
 1. Wil je op volwassen leeftijd christen worden? Ook dat kan. Neem dan contact op met het decanaal secretariaat voor verdere afspraken. Je wordt dan samen met de eventuele andere kandidaten voorbereid op je doopsel. Volwassen worden gedoopt in de Paaswake.
  Secretariaat dekenaat Leuven 016 22 47 42.
4. 1ste communie
 1. Wanneer kinderen oud genoeg zijn om zich bewust te zijn van wat ze doen, kunnen kinderen hun 1ste communie doen. Kleine kinderen mogen immers nog niet volledig deelnemen aan de eucharistie: ze krijgen nog geen hostie. In het 2de leerjaar worden de kinderen hier dan op voorbereid en krijgen ze hun eerste hostie in een feestelijke viering.
 2. Willen jullie graag dat je kind verdere stappen zet in het geloof en deelneemt aan de eerste communie? Van harte welkom! De voorbereiding start in september.
 3. In de geloofsgemeenschappen Wilsele, Wijgmaal en Attenhoven gebeurt de voorbereiding in samenwerking met de basisscholen, maar ook kinderen die elders naar school gaan zijn welkom en nemen contact op met Mai Wevers.
 4. In de geloofsgemeenschap Leuven centrum organiseren de zes geloofsgemeenschappen een gezamenlijke voorbereiding van 5 voormiddagen of namiddagen. Meer informatie ...
5. Brugcatechese
 1. Voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar zijn er jaarlijks 5 bijeenkomsten van de brugcatechese. Op een speelse en creatieve wijze leren de kinderen belangrijke bijbelse figuren kennen. Deze catechese vindt plaats in Leuven centrum. Meer informatie ...
6. Vijfwerking
 1. Voor kinderen van het 5de leerjaar zijn er jaarlijks 5 bijeenkomsten van de vijfwerking. Doorheen uitstappen en bezoekjes ontdekken de kinderen wat het kan betekenen om christen te zijn in deze tijd. Een mooie aanloop naar de voorbereiding van het vormsel. Meer informatie ...
7. Vormsel
 1. Op het einde van de lagere school ronden de kinderen hun initiatie in het christelijke geloof af met het vormsel. Met dit sacrament bevestigen de kinderen hun doopsel. Waar het bij het doopsel nog de ouders zijn die de keuze maken voor hun kind, zijn het nu de kinderen zelf die stappen zetten in hun groei als christen. Na de voorbereidende catechese worden de kinderen gezalfd in een plechtige viering.
  In de pastorale zone Leuven zijn er twee groepen die voorbereiden op het vormsel via een gelijkaardig traject dat start in september.
 2. In Wilsele, Wijgmaal en Attenhoven komt de groep maandelijks samen, met éénmaal een weekend.
 3. In Leuven centrum zijn er 10 voormiddagen of namiddagen in de voorbereiding. Meer informatie ...
  Daarnaast telt de voorbereiding ook 2 belangrijke vieringen: de naamopgave en de kruisjesviering.
8. Gezinsviering Sint Jozef
 1. Maandelijks is er tijdens het schooljaar een gezinsviering. De viering heeft aangepaste liederen en wordt opgeluisterd met de gitaar. De kinderen worden nauw betrokken bij het hele gebeuren. Nadien is er ook mogelijkheid tot zondagscatechese.
 2. Kalender
  volgnr datum uur plaats
9. Zondagscatechese
 1. Na de maandelijkse gezinsviering in de Sint-Jozefskerk zijn alle kinderen (tot 18 jaar) welkom in de catechese. In vijf leeftijdsgroepen gaan ze aan de slag met het evangelie van de dag of een ander boeiend thema.
 2. Kalender
  volgnr datum plaats

  De eigen parking van de kerk kan je bereiken via de Burgemeesterstraat.
10. Kinderkwartiertje Sint Geertrui
 1. Elke zondag tijdens het schooljaar kunnen de kinderen deelnemen aan het kinderkwartiertje tijdens de viering van 11.00u. in de Sint-Geertruikerk Halfmaartstraat Leuven. Ze trekken na de start van de viering samen naar hun lokaaltje waar de lezingen op kindermaat worden verteld en creatief verwerkt, nadien sluiten ze weer aan bij de viering.
11. Gezinsviering Sint Agatha
 1. Maandelijks nodigen we alle kinderen uit voor de gezinsviering, in het bijzonder de kinderen die zich voorbereiden op eerste communie en vormsel. De viering heeft aangepaste liederen en de kinderen worden nauw betrokken bij het hele gebeuren.
 2. Kalender
  volgnr datum uur plaats
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 28-06-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer