Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

Pastorale zone Leuven
Informatie via kerknet.be   
1. Telefoonpermanentie
dagelijks van 9.30u tot 11.30u op het nummer 016 22 47 42 ~ Amerikalaan 29, B-3000 Leuven ~ secretariaat@kerkleuven.be
2. Geloofsgemeenschappen:
1. Sint Pieter   Grote markt Leuven 016 89 72 85
2. Sint Michiel   Naamsestraat 57A Leuven
3. Sint Martinus   Pastoor Legrandstraat Wilsele-Dorp
4. Sint Kwinten   Naamsesstraat 160bis Leuven 016 22 40 20
5. Sint Jozef   Bogaardenstraat 72 Leuven 016 22 03 36
6. Sint Jan de Doper (UP)   Groot Begijnhof Leuven 016 32 55 85
7. Sint Jacob   Goudbloemstraat 26 Leuven 016 23 67 55
8. Sint Hadrianus   Sint-Hadrianusstraat 9 Wijgmaal
9. Sint Geertrui  Halfmaartstraat Leuven 0474 45 78 93
10. Sint Carolus   Kleine Langeveld 34 Holsbeek-Attenhoven
11. Sint Agatha   Aarschotsesteenweg 736 Wilsele-Putkapel
12. Picpussen   Pater Damiaanplein Leuven
13. Kapel Leo XIII  Vesaliusstraat 2 Leuven
14. Dominicanen   Ravenstraat 98 Leuven
15. Benedictijnen   Mechelsestraat 202 Leuven

Pastorale zone Leuven
3. Zoneploeg
Priesters: Dirk De Gendt, Dominique Vandebergh, Dirk De Vis, Juan Carlos Tinjaca, en Darsi Don Bosco

Dominique Vandebergh, Dirk De Gendt, Juan Carlos Tinjaca, Dirk De Vis, Darsi Don Bosco
Pastorale werkers: Hans Homblé en John Steffen
Verantwoordelijk voor:
  1. Catechese: Mai Wevers
  2. Evangelisatie: Dominique Michaux
  3. Diaconie: Marc Michiels
  4. Tijdelijke: Jos Binnard

Secretaresse: Rita Merckx


John Steffen - Hans Homblé

Mai Wevers

Dominique Michaux

Marc Michiels

Rita Merckx - Jos Binnard
Catechese: De herderlijke zorg opnemen van alle medewerkers die verantwoordelijkheid dragen bij de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus aan kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden.
Evangelisatie: De herderlijke zorg opnemen van gelovigen die zich inzetten voor de evangelisatie, voor hen die nieuwe wegen zoeken hoe wij in onze hedendaagse maatschappij Gods Woord bij de mensen kunnen brengen.
Diaconie: De herderlijke zorg opnemen van alle medewerkers die dienstbaar zijn aan mensen, die zieken en bejaarden bezoeken, die een plaats zoeken voor vreemdelingen in ons midden, die vriend willen worden van armen en van hen die gekwetst door het leven gaan. Beziel en inspireer deze mensen.
Tijdelijke: De herderlijke zorg opnemen voor alle gelovigen die verantwoordelijkheid dragen in de kerkfabrieken en de parochiezalen, die bezig zijn met het beheer van financies en gebouwen. Zorg dat ze hun taak met toewijding en grote deskundigheid vervullen maar ook met nederigheid en in een geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap.
4. Ligging
5. Eucharistievieringen
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Pieter Leuven  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  17.00u.  10.00u.
Sint Pieter Leuven              17.00u.
Sint Michiel Spaans Leuven              12.00u.
Sint Michiel Leuven              11.15u.
Sint Michiel Ned/Sp Leuven              11.15u.(2)
(2)  alleen de 1ste zondag van de maand in het Nederlands en Spaans
Sint Martinus Wilsele-Dorp              11.00u.
Sint Kwinten Engels Leuven  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.    09.00u.
Sint Kwinten Leuven              10.30u.(1)
(1)   enkel op de laatste zondag van de maand en eventuele diensten vermeld in de regionale mededelingen.
Sint Jozef Leuven  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.    09.15u.
Sint Jan de Doper (UP) Leuven            18.15u.  11.00u.
Sint Jacob Leuven  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  
Sint Hadrianus Wijgmaal            18.00u.(3)  09.30u.
(3) Gebedsmoment
Sint Geertrui Leuven              11.15u.
Sint Carolus Holsbeek-Attenhoven              10.30u.
Sint Agatha Wilsele-Putkapel              09.30u.
Picpussen Leuven  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  09.00u.  11.00u.
Picpussen Leuven            18.00u.  
Kapel Leo XIII Engels Leuven              10.00u.
Kapel Leo XIII Frans Leuven              11.00u.
Dominicanen Leuven  07.15u.  07.15u.  07.15u.  07.15u.  07.15u.  08.15u.  10.30u.
Benedictijnen Leuven  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  12.00u.  10.00u.
Benedictijnen Leuven            18.00u.  
6. Activiteiten
Onze activiteiten kan je volgen op onze kalender.
7. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor de dekenaat Leuven gaat de avond door in de gebouwen van Kerk in Nood in de Abdij van Park.
De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

8. Nieuws in beeld
nieuws 2017, nieuws 2016
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2017  | gewijzigd op: 08-06-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer