Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

123----php7.2-


1.Priesters
2.Eucharistie
3.Doopsel
4.Catechese
Eerste communie
Vormsel
5.Huwelijk
6.Parochieploeg
7.Koren
8.Parochieblad
9.Zorg v/d gemeenschap
10.Kerkfabriek
11.Eigen gemeenschap

Ggem Sint Hadrianus
Sint-Hadrianusstraat 9
Wijgmaal
0477 82 57 56

Geloofsgemeenschap Sint Hadrianus Sint-Hadrianusstraat 9, Wijgmaal


Pastorale zone Leuven

Informatie via kerknet  

Als u een inlichting wenst
Als u behoefte heeft aan een gesprek, een vraag naar gebed.
Als u een mis wil laten opdragen voor dierbaren, levenden of overledenen.
Als u nood heeft aan een luisterend oor of een priester wenst te ontmoeten.
Als u denkt aan trouwen, een kindje wil laten dopen of een sacrament wenst te ontvangen.
Als u vragen heeft over catechese, over geloofsopvoeding van uw kinderen.
Als u een bezoek wenst - thuis - of in het ziekenhuis - aan een ernstig ziek familielid.
kan u terecht bij je parochiepriesters of het parochiesecretariaat.


Sint-Hadrianuskerk
Secretariaat:
Sint-Hadrianusstraat 9, 3018 Wijgmaal 016 44 41 23 0477 82 57 56 st.hadrianus.wijgmaal@parochies.kerknet.be
Permanentie op de pastorie elke dinsdag van 10.00u. tot 11.00u.

1. Zoneploeg

Priesters in solidum:
Moderator: Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 0475 78 85 51 deken@kerkleuven.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca Sint-Antoniusberg 3, 3000 Leuven 0492 94 73 06 juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Priester: Dominique Vandebergh Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com

Veldverantwoordelijken:
Catechese: Mai Wevers Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Diaconie: Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle 0476 96 20 87 marc.michiels7@telenet.be
Evangelisatie: Dominique Michaux Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Tijdelijke - Communicatie: Jos Binnard Priorijlaan 8, 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com

Andere zoneploegleden:
Hans Homblé Korbeekstraat 37, 3061 Leefdaal 0496 98 11 36 hans.homble@telenet.be
John Steffen Armand Thierrylaan 33, 3001 Heverlee 0470 39 57 79 johnsteffen@skynet.be
Rita Merckx Ijzermolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 rita.merckx1@gmail.com

2. Eucharistie:
Als gemeenschap vieren wij eucharistie op zondag om 09.30u

3. Doopsel:
In de vier parochies Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus werken we al enkele jaren met groepsdopen.
De coördinatie gebeurt vanuit het secretariaat van Sint Agatha, Putkapel.
Voor meer informatie contacteert u best Nelly Mestdag 016 44 51 32 sint.agatha@telenet.be

4. Catechese
4.1 Eerste Communie:
Wordt in samenwerking met de basisschool De Twijg georganiseerd.
Coödinator:
Herman Verbruggen 016 44 32 05 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be
4.2 Het Vormsel:
De vier geloofsgemeenschappen Sint Carolus, Sint Hadrianus, Sint Agatha en Sint Martinus hebben sinds kort één werking.
Contactpersoon:
Mai Wevers catechese.wilsele@kerkleuven.be

5. Huwelijk:   aanvraagformulier via web
Om in een kerkelijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

6. Parochieploeg
Diane Caes 016 44 73 77 0486 26 29 11 diane.caes@telenet.be
Fernanda Van Gorp 016 44 40 41 0496 12 35 39 fernandavgorp@skynet.be
Yvonne Peeters 016 44 94 64 st.hadriaan.wijgmaal@parochies.kerknet.be
Leo Van Garsse 016 44 83 49 0477 35 04 25 leo.van.garsse@telenet.be
Herman Verbruggen 016 44 32 05 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be
Dominique Vandebergh 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com

7. Koren
Hadricantus
p/a Rene Dewever 0492 97 08 60 Rene.Dewever@benesol.be
Adagio
p/a Herman Verbruggen 0498 14 56 89 verbruggen.herman@telenet.be

8. Parochieblad
Marc Van Den Broeck 0496 59 46 64 marc.van.den.broeck@telenet.be

9. Zorg voor de gemeenschap
Okra
Christiane Godts 016 44 59 13
Femma
Martine Rousseau 016 23 46 05 rousseau.martine@gmail.com
Samana
Wim Van Olmen 016 44 65 49 Wim.Van.Olmen@telenet.be
Chiro
Karen Van Den Bulcke 0498 76 75 04 Karenvandenbulcke@hotmail.com
Irina Jeurissen 0474 25 15 74 Irinajeurissen@hotmail.com
Landelijke Gilde
Bart Vanhoutvinck 016 44 68 64 0477 33 99 82 info@lgwijgmaal.be

10. Kerkfabriek
Dirk De Gendt 016 22 22 10 deken@kerkleuven.be
Marcel Van der Schueren 016 25 25 11 0497 44 06 14 marcel.vanderschueren@skynet.be
Jan Hendrickx 016 44 42 55 0473 85 65 92 dejanhendrickx@gmail.com
Pierre Otte 016 44 38 51
Bob Tanésy 016 44 41 20
Paul Valkenaers 016 44 69 77
Willy Devos 016 44 34 42 0486 41 49 50 willy.devos@scarlet.be

11. Speciaal voor de eigen geloofsgemeenschap
11.1. Gebedsmoment in de kapel naast de sacristie elke zaterdag om 18.00u.
11.2. Gebedsleiders
Diane Caes 016 44 73 77 0486 26 29 11
Guy Festjens 016 44 73 55 0475 76 47 80
Leo Van Garsse 016 44 83 49 0477 35 04 25

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 14-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer