Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


1. Priesters123
2. Kerk en Leven
3. Vieringen
4. Uitvaarten

Deken Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
016 22 22 10
016 89 72 85 (fax)
Dirk.De.Gendt@telenet.be

Geloofsgemeenschap Sint Joris Leuvensestraat, Sint-Joris-Weert


Pastorale zone Oud-Heverlee

Informatie via   kerknet


Sint Joris, Sint-Joris-Weert
1. Priester:
Pater Peter Baekelmans cicm ~ Vlamingenstraat 1, 3000 Leuven ~ 0486 93 10 66 ~
2. Parochieblad
plaatselijke redactie: Jan Verwaest ~ Sint-Annastraat 38, 3050 Oud-Heverlee ~ 016 47 21 47 ~ verwaest.gevers@telenet.be
Abonnementenadministratie: Margriet Parijs ~ Beekstraat 58, 3051 Sint-Joris-Weert ~ 016 47 76 56
3. Vieringen
 1. Doopsel:   
  Magda Bressinck ~ Magda.Bressinck@telenet.be
 2. Eerste Communie:   
  Verantwoordelijke: Greet Decin ~ 016 48 20 97 ~ Greet.Decin@khleuven.be
 3. Geloofsbelijdenis:   
  Verantwoordelijke: Karine Verstappen ~ Karine.Verstappen@skynet.be
 4. Huwelijk:   Huwelijksformulier van de website
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
4. Uitvaart
Centraal meldpunt pastorie Bierbeek: 0474 04 23 37
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 11-05-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer