Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


1. Priesters
2. Kerk en Leven
3. Secretariaat
4. Vieringen
5. Uitvaarten
6. Parochienieuws in beeld

Deken Dirk De Gendt
Jules Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
016 22 22 10
016 89 72 85 (fax)
Dirk.De.Gendt@telenet.be

Geloofsgemeenschap Sint Anna Dorpsstraat 60A, Oud-Heverlee


Pastorale zone Oud-Heverlee

Informatie via kerknet


Sint Anna, Oud-Heverlee
1. Priester:
Pater Peter Baekelmans cicm ~ Vlamingenstraat 1, 3000 Leuven ~ 0486 93 10 66 ~
2. Parochiesecretariaat:
Jan Verwaest ~ Sint-Annastraat 38, 3050 Oud-Heverlee ~ 016 47 21 47 ~ jan.verwaest@base.be
3. Parochieblad
Plaatselijke administratie en abonnering: Jan Verwaest ~ Sint-Annastraat 38, 3050 Oud-Heverlee ~ 016 47 21 47 ~ jan.verwaest@base.be
4. Vieringen
 1. Doopsel:   
  Magda Bressinck ~ Magda.Bressinck@telenet.be
 2. Eerste Communie:   
  Ben je 7 of 8 jaar oud (tweede leerjaar) dan kun je samen met je ouders kiezen om je eerste communie te vieren. We kiezen ervoor om de meeste voorbereiding thuis te laten gebeuren, want het is het gezin dat al dan niet kiest om God een plaats te geven in hun leven. Daarnaast zijn er nog enkele bijeenkomsten met alle communicanten samen. De ouders worden ondersteund door de parochie die ouderavonden en gezinsvieringen organiseert.

  De eerste ouderavond is op woensdag 26 september 2012 om 20u in Don Bosco, grote zaal achteraan beneden. Op die avond wordt de werking verder toegelicht en is er ook gelegenheid tot inschrijven.

  Het hoogtepunt van een jaar lang werken, de eerstecommunieviering is op zaterdag 4 mei 2013 in Sint-Joris-Weert en op zondag 5 mei 2013 in Oud-Heverlee.

  Verantwoordelijke:
  Greet Decin ~ 016 48 20 97 ~ Greet.decin@khleuven.be>

 3. Kindernevendienst:
  Ben je 5 jaar of ouder en wil je Jezus verder leren kennen dan kun je naar de nevenvieringen komen. In Oud-Heverlee is er elke derde zondag van de maand een nevenviering. Alle kinderen komen dan samen in de parochiezaal terwijl de ouders eucharistie kunnen vieren in de parochiekerk. De kinderen sluiten na de woorddienst aan in de kerk om samen verder mee te vieren. We starten op 16 september 2012: alle kinderen zijn vanaf 10u50 welkom in de parochiezaal.

  In Sint-Joris-Weert zijn er enkele keren per jaar gezinsvieringen voor groot en klein. Deze worden samen met de kinderen van de eerste communie en de Roeach voorbereid. Via Kerk en Leven (parochieblad) en de school krijgen jullie verdere info over data en uur.

  We nodigen jullie graag uit in beide parochies om mee te vieren.

  Verantwoordelijke:
  Anke Peeters

 4. Roeach, Geloofsbelijdenis:   
  Ben je 11 of 12 jaar oud (zesde leerjaar) dan is dit misschien iets voor jou: Roeach. Een oud Hebreeuws woord dat zoiets betekent als adem of wind. Van september tot april gaan we op stap en laten we ons door die frisse wind meevoeren.

  Waarom Roeach (doen)? Om de dingen rondom ons eens op een ander manier te bekijken.

  Hoe? Op een speelse manier, maar ook zoals Jezus dat een hele poos geleden (zo'n 2000 jaar!) aan zijn vrienden heeft getoond.

  Feest? Vast en zeker! Samen delen en feesten is een van de dingen die Jezus heel belangrijk vond.

  Verantwoordelijke:
  Marc Lauwers ~ Marc.Lauwers@gmail.com
  Ann Marien ~ pa.Anne.Marien@gmail.com>

 5. Vormsel Jongerenparochie:   
  JP, jiepie uitgesproken, staat letterlijk voor Jongerenparochie. We zijn een groep jongeren die er samen voor kiezen op tocht te gaan, op weg naar het vormsel op zeventienjarige leeftijd. Ben je op zoek naar zingeving, naar een eigen manier van leven, op zoek naar antwoorden op allerlei vragen, op zoek naar jezelf en je plek in de wereld, . . . wel dan nodigen we je graag uit. Misschien lijkt het wel een lange tocht (vijf jaar), maar op die lange weg ontmoet je vele mensen, met verschillende meningen. Je discussieert over hedendaagse waarden en normen, samen gaan we in debat met leeftijdsgenoten over de thema's zoals 'vriendschap', 'pesten', 'liefde', 'dood', 'bijbel' en 'Jezus Christus'. Samen leer je ook wat het betekent om een christelijk engagement aan te gaan. En zo bereiden we ons voor op een verdraaid moeilijke keuze en tevens het hoogtepunt van deze lange weg: kies ik er voor om mijn vormsel te doen of niet? Dit betekent zoiets als: Durf ik kiezen voor het opnemen van een gelovig engagement? Interesse surf dan naar www.jongerenparochie.be .

  Verantwoordelijke:
  Norbert Vanbeselaere ~ 016 47 19 60 ~ jpoudheverlee@hotmail.com>

 6. Huwelijk:   Huwelijksformulier van de website
  Om in een kerklijk huwelijk elkaar hun ja-woord te geven nemen de verloofden contact met de parochie, ten laatstste drie maanden vooraf.
5. Uitvaart
Centraal meldpunt pastorie Bierbeek: ~ 0474 04 23 37
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 04-08-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer