Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Geloofsgemeenschap Sint Kwinten Naamsesstraat 160bis, Leuven
Informatie via kerknet  
Pastorale zone Leuven

Sint-Kwintenskerk
Webstek Engelstalige gemeenschap  
Aanvraag misintenties:
prijs: 15 EURO voor een zondagsmis, 11 EURO voor een weekmis (op vrijdag om 8.00 u.)
 • ofwel na de eucharistieviering op zondag in de sacristie
 • ofwel via de contactpersoon: Dominique Van Damme-Michaux
Parking aan de kerk: Is enkel toegelaten tijdens de erediensten.
1. Priester
Deken Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2, B-3001 Heverlee
016 22 22 10
0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be
2. Vieringen
1. Eucharistie: Als gemeenschap vieren wij eucharistie:

Sint Kwinten
taal maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
             10.30u.(1)
Engels  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.  18.00u.    09.00u.
* enkel op de laatste zondag van de maand en eventuele diensten vermeld in de regionale mededelingen.
Speciale vieringen:
 • Voor de overledenen van het jaar: op de eerste zaterdag na Allerheiligen om 17.30u
 • Gezinsviering met kerstspel op 24 december om 17.30u
 • Lichtmisviering met kinderzegen: op de eerste zaterdag van februari om 16.30u
 • Jachthoornmis: op de eerste zondag van december om 11.00u
 • Eerste Communie: zie begin pagina van kerkleuven.be
 • Plechtige Geloofsbelijdenis: zie begin pagina van kerkleuven.be
2. Doopsel:   aanvraag indienen via aanvraagformulier , na inschrijving wordt contact opgenomen met Dominique Michaux (mail).
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor de federatie Leuven en Heverlee gaat de avond door in de gebouwen van Kerk in Nood in de Abdij van Park.
Voor de federatie Bertem gaat de avond door op de Pastorie van Bertem.
De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:

 1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
 2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
Dag Uur Plaats
Woensdag 20 december 2017 20.00u - 22.00u Catecheselokaal Ter Bank, achtergebouw aan Tervuurstweg 80A, Heverlee
Woensdag 17 januari 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 21 februari 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 21 maart 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 16 mei 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 20 juni 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee

3. Eerste Communie: zie Catechese Pastorale zone Leuven

4. Brugcatechese: contactpersoon: Rita Merckx, 0476 32 10 65.

5. Plechtige geloofsbelijdenis en vormsel: zie Catechese Pastorale zone Leuven

6. Huwelijk:   aanvraag indienen via aanvraagformulier. Na betaling wordt het dossier opgestart. Een maand voor het huwelijk wordt een mailtje gestuurd naar Dominique Michaux voor verdere concrete afspraken: bloemen, schikking van de kerk, muziek, omhaling, versiering, huwelijkskaars, enz.
Wist je dat er ook een site bestaat rond de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk? www.huwelijksvoorbereiding.be
De site is op de eerste plaats bedoeld voor koppels die willen trouwen voor de kerk en hun begeleiders. Men vindt er materiaal en tips voor het samenstellen van een huwelijksviering. Er wordt ook nuttige informatie verschaft over de eigenheid van een christelijk huwelijk.

7. Uitvaarten: De begrafenisondernemer neemt contact op via begrafenis@kerkleuven.be.

3. Sint-Kwintenshuis
Adres: Naamsestraat 153, 3000 Leuven,
Secretariaat: 0471 65 08 26
Verlang je gebruik te maken van het huis, neem dan rechtstreeks contact op met:
mevrouw Paula Noël, Albert Giraudstraat 8, 3000 Leuven, 0496 70 92 34, noelpaula31@gmail.com.
Zij kan U zeggen wanneer de zaal of een vergaderlokaal kan gebruikt worden en aan welke voorwaarden.

DOMO (Door Ondersteuning Mee Opvoeden):
Adres: Naamsestraat 153, 3000 Leuven Er is permanentie op dinsdag van 9.00 tot 17.30 uur
Seceretariaat: 016 89 04 69 of 0498 57 00 36 secretariaat@domoleuven.be
Domo Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met jonge kinderen.

4. Parochiefeesten in het Sint-Kwintenshuis
Sint-Kwintensfeest (eind oktober)
Lichtmisviering met, o.a. pannenkoeken
5. Parochieploeg
Dominique Van Damme-Michaux ~ Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven ~ 016 22 40 20 ~ dmichaux999@gmail.com
Nic Slaus ~ Burg. S. De Rijcklaan 1A/0102, 3001 Heverlee ~ 016 65 28 75 ~ nic.slaus@skynet.be
Mimi Vanparijs ~ Parkstraat 64, 3000 Leuven ~ 016 30 16 10 ~ mimivanparijs@hotmail.com
Marc Eneman ~ Kaboutermansstraat 35, 3000 Leuven ~ 016 23 78 94 ~ marc.eneman@fracarita.org
Deken Dirk De Gendt ~ J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ deken@telenet.be
6. Kerkraad (kerkfabriek)
Lid van rechtswege Deken Dirk De Gendt ~ J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ deken@kerkleuven.be
Voorzitter Piet Van Breusegem ~ E. Gilbertstraat 4, 3000 Leuven ~ 016 22 68 29 ~ PietVanBreusegem@telenet.be
Secretaris Bert Juveyns ~ Fr. Lintsstraat 106, 3000 Leuven ~ 016 22 44 80 ~ l.juveyns@gmail.com
Penningmeester Hubert Van Slambrouck ~ Const. Meunierstraat 49, 3000 Leuven ~ 016 20 19 37 ~ hubert.vanslambrouck@gmail.com
Lid Jan Boon ~ K. Mercierlaan 33, 4/1 3001 Heverlee ~ 016 22 97 99 ~ jp.boon29@gmail.com
Lid Patrick Reekmans ~ P . Damiaanplein 6, 3000 Leuven ~ 016 22 34 92
7. Koren
De liturgische vieringen worden verzorgd door volgende koren:
 1. SCHOLA CANTORUM (Gregoriaans mannenkoor):
  Staat in voor het opluisteren van de zondagsvieringen en uitvaarten op aanvraag (prijs: 250 EURO).
  Contactpersonen:
  Jean Vandergeeten, Place de Bossut 1, 1390 Grez Doiceau 010 84 02 77 info@atelierdlhv.be
  Jan Boon, Kardinaal Mercierlaan 33, App 4/1 3001 Heverlee, 016 22 97 99
  016 29 58 95 (fax)jp.boon29@gmail.com
  Voor uitvaarten: Piet Heidbuchel 016 40 17 57 of 0476 69 50 20

 2. CAPELLA CONCINITE (Polyfoon dameskoor):
  Staat in voor het opluisteren van de vieringen op hoogfeesten en op de 1ste en 3de zondag van de maand.
  Contactpersoon:
  Huysmans Martina, Middelweg 44/201, 3001 Heverlee 016 40 75 57 of 0497 92 17 44 martina.huysmans@nateus.be
8. Seniorenclub
Contactpersoon: Urbain Roosen, Varenbergstraat 7/A, 3360 Lovenjoel, 016 46 14 01, urbain.roosen@skynet.be
Contactpersoon: Vic Van Pelt, G.Vander Lindenstraat 2, 3000 Leuven, 016 22 49 83
De seniorenclub komt samen op de tweede, vierde en vijfde woensdag van de maand samen in het Sint-Kwintenshuis, van 14.00 tot 17.00 uur.
9. Wereld-missiehulp
Ophaling van bruikbare kleding en schoeisel in stevige, gesloten zakken op het laatste weekend van de pare maanden (voor zover het geen feestdag is).
de zakken kunnen in het portaal gelegd worden.
10. Parochieblad
Mededelingen voor "KERK EN LEVEN" aan Dominique Van Damme-Michaux, Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven, 016 22 40 20
dmichaux999@gmail.com
Voor meer informatie lees verder ...
11. Samana
Contactpersoon: Frank Marivoet.Celestijnenlaan 7/21, 3000 Leuven, 016 22 76 09
12. Parochienieuws in beel
Processie op Sacramentsdag 2016
13. Welzijnsschakels
Contactpersoon: Zr. Mimi Vanparijs, Parkstraat 64, 3000 Leuven, 016 30 16 10
14. Bijbelgroep
Contactpersoon: Frank Marivoet.Celestijnenlaan 7/21, 3000 Leuven, 016 22 76 09
Deze groep komt samen in het Sint-Kwintenshuis op de eerste dinsdag van de maand en bespreekt de lezingen van de daaropvolgende zondag
15. Geschiedenis
Wilt u meer weten over de geschiedenis, bouwstijl en kunstvoorwerpen ga dan naar meer......
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2017  | gewijzigd op: 11-05-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer