Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


1. Priester
2. Parochie
3. Secretariaat
4. Kerk
5. Lokalen
6. Samana
7. Parochieploeg
8. Parochieraad
9. Kerkraad
10. Het Tijdelijke
11. Vieringen
Doopsel
1ste communie
12. Eucharitievieringen
13. Parochienieuws
14. Koor
15. Kerk+Leven
16. Parochie coördinaten
17. Parochiale activiteiten
Bijbelgroep
Kinderclub
Kerk en Wereld
Kleine zielen
Ontspanning

Ggem Sint Jozef
Francisca Vereecken-Houben
Blijde Inkomststraat 144
B-3000 Leuven
016 22 03 36
FHouben@yahoo.com

Geloofsgemeenschap Sint Jozef Bogaardenstraat 72, Leuven

Informatie via kerknet  

Administratie: Burgemeestersstraat 59 bus 00.01 - 3000 Leuven

Verantwoordelijken:
Voor alle verschillende taken in de parochie is er telkens een eindverantwoordelijke.
In de meeste gevallen voert deze persoon deze taak zelf uit, maar het kan ook zijn dat hij of zij deze taak doorgeeft aan anderen onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Verschillende groepen en Verenigingen hebben hun activiteit binnen de geloofsgemeenschap van de parochie Sint-Jozef en dit op verschillende terreinen:

  • verzorgen van eucharistie en gebedsvieringen
  • geloofsverdieping
  • diakonie
  • gemeenschapsvorming
  • practische taken voor onderhoud en werking

Aansluiten bij een groep of vereniging kan altijd door contacteren van eindverantwoordelijke of contactpersoon van de parochie.


Pastorale zone Leuven
Sint-Jozefskerk, Bogaardenstraat 72
3000 Leuven
1. Priester
Deken Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2, B-3001 Heverlee
016 22 22 10
0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be
2. Parochie
Mevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
3. Parochiaal Secretariaat
Burgemeestersstraat 59 bus 00.01, 3000 Leuven 016 23 21 55  
Bij afwezigheid bellen naar Francisca Houben 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
4. Kerk: kostertaken, misintenties:
Mevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Dhr. Julien Nevens Bogaerdenstraat 78 bus00.01, 3000 Leuven 0475 20 93 10 Julien.NevensJ@outlook.com
5. Parochielokalen
Jos Cuyt Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven 0496 61 43 73 Cuyt.Jos@gmail.com
6. samana en Communie aan huis
Luc Broos Blijde Inkomststraat 142 bus 03.02, 3000 Leuven 016 22 44 32
0473 40 07 70
Broos.Luc@telenet.be

Algemeen beleid, bestuur en organisatie
7. Parochieploeg
E.H. Pastoor Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 016 22 22 10 Dirk.De.Gendt@telenet.be
Mr. Jos Cuyt Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven 0496 61 43 73 Cuyt.Jos@gmail.com
Mevr. Francisca Houben (Voorzitter) Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Mr. Fernand Jossa Bogaardenstraat 55, 3000 Leuven 016 22 80 98 Fernand.Jossa@belgacom.net
Mevr. Arlette Coomans (Secretaris)   016 23 65 05 arlette22c@gmail.com
Mevr. Nicol Coremans Witte weg 8, 3360 Korbeek-lo 016 46 17 32 niccole.coremans@gmail.com
Dhr. Julien Nevens Bogaardenstraat 78 bus00.01, 3000 Leuven 0475 20 93 10 Julien.NevensJ@outlook.com
8. Parochieraad
Is een adviesorgaan voor de parochieploeg. Vergaderen een viertal keer per jaar.
Staat open voor ieder die wil meewerken met en -denken aan en voor de parochie.
Neem contact op met een lid van de parochieploeg of kom gewoon naar de open vergaderingen van de parochieraad
9. Kerkraad (kerkfabriek)
E.H. Pastoor Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 016 22 22 10 Dirk.De.Gendt@telenet.be
Mr. Jos Cuyt Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven 0496 61 43 73 Cuyt.Jos@gmail.com
Mr. Willy Eykens (Voorzitter) Stijn Streuvelslaan 2 bus 2, 3000 Leuven 016 25 44 32 Eykens.Willy@skynet.be
Mr. Francis Lievers Quinten Metsysplein 9 , 3000 Leuven 016 23 62 88 FLievers@hotmail.com
Mr. Theo Vanhentenrijk (Penningmeester) Bogaardenstraat 78 bus 02.01 , 3000 Leuven 016 23 81 38 Theo.VanHentenrijk@skynet.be
Mr Philippe Maertens (Secretaris) Colinslaan 1 bus 02.04, 3000 Leuven 016 40 54 93 Philippe.Maertens2@telenet.be
10. Comité voor het Tijdelijke
Enkele malen per jaar en indien nodig vergaderen vertegenwoordigers van Kerkraad, Parochieploeg en Parochiecentrum samen om punten te bespreken waarbij minstens twee partijen betrokken zijn, of punten die voor de gehele geloofsgemeenschap belangrijk zijn.
11. Vieringen
Doopsel:   online aanvraagformulier
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
Voor de federatie Leuven en Heverlee gaat de avond door in de gebouwen van Kerk in Nood in de Abdij van Park.
Voor de federatie Bertem gaat de avond door op de Pastorie van Bertem.
De beide bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsavonden voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende avonden:
Dag Uur Plaats
Woensdag 20 december 2017 20.00u - 22.00u Catecheselokaal Ter Bank, achtergebouw aan Tervuurstweg 80A, Heverlee
Woensdag 17 januari 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 21 februari 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 21 maart 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 16 mei 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Woensdag 20 juni 2018 20.00u - 22.00u Kerk In Nood, Abdij van Park 5, 3001 Heverlee
Catechese 1ste Communie: Mevr. Van Meerbeek Coomans 016 23 65 05
12. Eucharistievieringen

Sint Jozef
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.    09.15u.

Lectoren: Beurtrol tijdens zondagsvieringen: Mr. Marc Van Meerbeek 016 23 65 05
Misdienaars: Tijdens zondagsvieringen: Mr. Marc Van Meerbeek 016 23 65 05
Kostertaken:
Mevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Dhr. Julien Nevens Bogaardenstraat 78 bus00.01, 3000 Leuven 0475 20 93 10 Julien.NevensJ@outlook.com
Gebruik van kerk en kapel:
Mevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Onderhoudsploeg voor de kerk:
Mevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Openingsuren van kerk en kapel:
In de week wordt de kapel geopend rond 9 uur. ’s Avonds wordt ze gesloten na de laatste activiteit, dat is de avondmisviering of de aanbidding.
De kerk is enkel geopend voor de zondagsvieringen, voor begrafenis of huwelijk en voor speciaal aangevraagde activiteiten.
13. Parochienieuws in beeld
Parochienieuws 2015
Parochienieuws 2014
Parochienieuws 2013
Parochienieuws 2010 (Mariale Bedevaart naar Edegem)
14. Koor
Kersko:
Gemengd parochiekoor, herhalingen elke donderdagavond om 19.30u.
Verzorging van eucharistie op feestdagen en op zondag om 9.15u.
Mr. Fernand Jossa Bogaardenstraat 55 bus 00.01, 3000 Leuven 016 22 80 98 Fernand.Jossa@belgacom.net
15. Kerk+Leven, uw parochieblad
Inschrijvingen:
Mr. Frans Struyven Pleinstraat 17, 3001 Heverlee 016 23 34 70 Francois.Struyven@telenet.be
Voor meer informatie lees verder ...
16. Parochie coördinaten
Activiteiten vinden plaats in de kerk en/of het parochiecentrum, voor organisatie van een activiteit contacteer de verantwoordelijke
In de kerk: Bogaardenstraat 72, 3000 Leuven    
Mevr. Francisca Houben: Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
Mr. Jos Cuyt: In het parochiecentrum Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven 0496 61 43 73 Cuyt.Jos@gmail.com
17. Parochiale activiteiten
Bijbelgroep:
Bespreken van lezingen van de volgende zondag elke 1ste dinsdag van de maand om 14.30u in het Sint-Kwintenshuis in de Naamsestraat door Mr. Marivoet 016 22 76 09.
Gezinsvieringen & Jeugdwerking:
Na de viering komen de kinderen samen rond catechese.
Er wordt in leeftijdsgroepen gewerkt en dit van kleuters tot tieners, waarbij elke groep op eigen niveau en tempo kan werken.
Data gezinsvieringen Sint Jozef 2017 - 2018
1. zondag 03 september 2017 9.15 uur
2. zondag 29 oktober 2017 9.15 uur
3. zondag 19 november 2017 9.15 uur
4. zondag 14 januari 2018 9.15 uur
5. zondag 11 februari 2018 9.15 uur
6. zondag 11 maart 2018 9.15 uur
7. zondag 29 april 2018 9.15 uur
8. zondag 27 mei 2018 9.15 uur
9. zondag 24 juni 2018 9.15 uur
Mevr. Akkermans-Coremans Witte weg 8, 3060 Korbeek-lo 016 46 17 32 Nicole.Coremans@gmail.be
Kleine zielen: gebedsgroep/stille aanbidding na de eucharistie tot 19.30u elke 1ste maandag van de maand.
Werkgroep voor het parochiecentrum:
1. Mr. Marcel Lenaerts Sint-Jansbergsesteenweg 200, 3001 Heverlee 016 20 17 26  
2. Mr. Jos Cuyt Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven 0496 61 43 73 Cuyt.Jos@gmail.com
     Ontspanning - Gemeenschapsvorming
Gezelschapsspelen: Scrabble en Rummikub vrij toegankelijk voor iedereen elke vrijdagavond vanaf 20.00u.
MMevr. Francisca Houben Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven 016 22 03 36 FHouben@yahoo.com
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2017  | gewijzigd op: 06-09-2017  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be | 
 | interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer