Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


1. Zoneploeg
2. Lokalen
3. Samana
4. Gemeenschapsploeg
5. Gemeenschapsraad
6. Kerkraad
7. Het Tijdelijke
8. Vieringen
Doopsel
1ste communie
9. Eucharitievieringen
10. Parochienieuws
11. Koor
12. Kerk+Leven
13. Parochiale activiteiten
Bijbelgroep
Kinderclub
Kerk en Wereld
Kleine zielen
Ontspanning

Ggem Sint Jozef
Francisca Vereecken-Houben
Blijde Inkomststraat 144
B-3000 Leuven
016 22 03 36
FHouben@yahoo.com

Geloofsgemeenschap Sint Jozef Bogaardenstraat 72, Leuven
Parochiesecretariaat: Burgemeestersstraat 59 bus 00.01 - 3000 Leuven ~ 016 23 21 55
Bij afwezigheid bellen naar Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Misintenties: Francisca Houben ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Misintenties: Julien Nevens ~ 0475 20 93 10 ~ Julien.NevensJ@outlook.com
Uitvaart: Ann Francis ~ Burgemeestersstraat 59/02.01, 3000 Leuven ~ 016 22 23 42 ~ maj.francis@gmail.com

Verantwoordelijken:
Voor alle verschillende taken in de parochie is er telkens een eindverantwoordelijke.
In de meeste gevallen voert deze persoon deze taak zelf uit, maar het kan ook zijn dat hij of zij deze taak doorgeeft aan anderen onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Verschillende groepen en verenigingen hebben hun activiteit binnen de geloofsgemeenschap Sint Jozef en dit op verschillende terreinen:
- verzorgen van eucharistie en gebedsvieringen
- geloofsverdieping
- diakonie
- gemeenschapsvorming
- practische taken voor onderhoud en werking


Pastorale zone Leuven

Sint-Jozefskerk
Aansluiten bij een groep of vereniging kan altijd door conctact te nemen met de eindverantwoordelijke of contactpersoon van de parochie.

1. Zoneploeg
Priesters in solidum:
Moderator: Dirk De Gendt Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee 0475 78 85 51 deken@kerkleuven.be
Priester: Juan Carlos Tinjaca, sscc Sint-Antoniusberg 11, 3000 Leuven 0492 94 73 06 juankatin@gmail.com
Priester: Dirk De Vis, msc Aarschotsesteenweg 366, 3012 Putkapel 0478 27 75 61 dirkdevis@gmail.com
Priester: Dominique Vandebergh, sdb Aarschotsesteenweg 736, 3012 Putkapel 0498 10 25 94 vandebergh.d@gmail.com
Veldverantwoordelijken:
Catechese: Mai Wevers Aarschotsesteenweg 498, 3012 Wilsele 0496 12 88 06 maria.wevers@telenet.be
Diaconie: Marc Michiels Veeweide 36, 3060 Korbeek-Dijle 0476 96 20 87 marc.michiels7@telenet.be
Evangelisatie: Dominique Michaux Frans Vermeylenstraat 9, 3000 Leuven 0479 62 55 49 dmichaux999@gmail.com
Tijdelijke - Communicatie: Jos Binnard Priorijlaan 8, 3001 Heverlee 0484 69 99 35 josbinnard@hotmail.com
Andere zoneploegleden:
Hans Homblé Korbeekstraat 37, 3061 Leefdaal 0496 98 11 36 hans.homble@telenet.be
John Steffen Armand Thierrylaan 33, 3001 Heverlee 0470 39 57 79 johnsteffen@skynet.be
Rita Merckx Ijzermolenstraat 134, 3001 Heverlee 0476 32 10 65 rita.merckx1@gmail.com

Warning: Use of undefined constant END - assumed 'END' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/parleuvjozef.php on line 86 2. Parochielokalen
Jos Cuyt ~ Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
3. Samana en communie aan huis
Luc Broos ~ Blijde Inkomststraat 142 bus 03.02, 3000 Leuven ~ 016 22 44 32 ~ 0473 40 07 70 ~ Broos.Luc@telenet.be
4. Gemeenschapsploeg: ( vroeger parochieploeg)
Dirk De Gendt ~ Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ Dirk.De.Gendt@telenet.be
Francisca Houben (Voorzitter) ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Arlette Coomans (Secretaris) ~ Ravenstraat 67 - 3000 Leuven ~ 016 23 65 05 ~ arlette22c@gmail.com
Nicol Coremans ~ Witte weg 8, 3360 Korbeek-lo ~ 016 46 17 32 ~ niccole.coremans@gmail.com
Jos Cuyt ~ Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
Julien Nevens ~ Bogaardenstraat 78 bus 00.01, 3000 Leuven ~ 0475 20 93 10 ~ Julien.NevensJ@outlook.com
Tibau Laura ~ Bogaardenstraat 55 - 3000 Leuven ~ 016 22 80 98 ~ Fernand.Jossa@belgacom.net
5. Gemeenschapsraad: ( vroeger parochieraad)
Is een adviesorgaan voor de gemeenschapsploeg. Vergaderen een viertal keer per jaar.
Staat open voor ieder die wil meewerken met en denken aan voor onze geloofsgemeenschap.
Neem contact op met een lid van de parochieploeg of kom gewoon naar de open vergaderingen van de parochieraad
6. Kerkraad (kerkfabriek)
Dirk De Gendt ~ Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee ~ 016 22 22 10 ~ Dirk.De.Gendt@telenet.be
Willy Eykens (Voorzitter) ~ Stijn Streuvelslaan 2 bus 2, 3000 Leuven ~ 016 25 44 32 ~ Eykens.Willy@skynet.be
Philippe Maertens (Secretaris) ~ Colinslaan 1 bus 02.04, 3000 Leuven ~ 016 40 54 93 ~ Philippe.Maertens2@telenet.be
Theo Vanhentenrijk (Penningmeester) ~ Bogaardenstraat 78 bus 02.01, 3000 Leuven ~ 016 23 81 38 ~ Theo.VanHentenrijk@skynet.be
Francis Lievers ~ Quinten Metsysplein 9 , 3000 Leuven ~ 016 23 62 88 ~ FLievers@hotmail.com
Jos Cuyt ~ Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
7. Comité voor het Tijdelijke
Enkele malen per jaar en indien nodig vergaderen vertegenwoordigers van Kerkraad, Gemeenschapsploeg en Parochiecentrum samen om punten te bespreken waarbij minstens twee partijen betrokken zijn, of punten die voor de gehele geloofsgemeenschap belangrijk zijn.
8. Vieringen
Doop: Ann Francis ~ Burgemeestersstraat 59/02.01, 3000 Leuven ~ 016 22 23 42 ~ maj.francis@gmail.com
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de Pastorale zone Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
Het volgen van deze voorbereidingsavond is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan een doopviering.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u en bestaat uit 2 delen:
- Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
- Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.

Gebruik het formulier voor doopvoorbereiding en doopviering voor online registratie .

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

  Vormingsdagen voor ouders van dopelingen worden gegeven op volgende zondagen:
Dag Uur Plaats
Zondag 15 december 2019 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 19 januari 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 15 maart 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 19 april 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 17 mei 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
Zondag 21 juni 2020 9.30u - 12.00u Goudbloemstraat 28 , 3000 Leuven
1ste Communie:
Nele Abts ~ L. V. Van Veltemstraat 14F, 3020 Veltem ~ 016 49 01 22
Nicole Coremans ~ Witte weg 8, 3360 Korbeek-lo - 016 46 17 32 ~ nicole.coremans@gmail.com
9. Eucharistievieringen

Sint Jozef
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
 18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.  18.30u.    09.15u.

Lectoren: Beurtrol tijdens zondagsvieringen: Marc Van Meerbeek ~ 016 23 65 05
Misdienaars: Tijdens zondagsvieringen: Marc Van Meerbeek ~ 016 23 65 05
Kostertaken: Francisca Houben ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Kostertaken: Julien Nevens ~ Bogaardenstraat 78 bus 00.01, 3000 Leuven ~ 0475 20 93 10 ~ Julien.NevensJ@outlook.com
Gebruik van kerk en kapel: Francisca Houben ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Onderhoudsploeg voor de kerk: Francisca Houben ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Openingsuren van kerk en kapel:
In de week wordt de kapel geopend rond 9u. ’s Avonds wordt ze gesloten na de laatste activiteit, dat is de avondmisviering of de aanbidding.
De kerk is enkel geopend voor de zondagsvieringen, voor begrafenissen of huwelijken en voor speciaal aangevraagde activiteiten.
10. Parochienieuws in beeld
nieuws 2015 , nieuws 2014 , nieuws 2013 , nieuws 2010 (Mariale Bedevaart naar Edegem)
11. Koor
Kersko: Fernand Jossa ~ Bogaardenstraat 55 bus 00.01, 3000 Leuven ~ 016 22 80 98 ~ Fernand.Jossa@belgacom.net
Gemengd parochiekoor, herhalingen elke donderdagavond om 19.30u.
Verzorging van eucharistie op zon- en feestdagen
12. Kerk+Leven voor meer informatie lees verder ...
Inschrijvingen: Frans Struyven ~ Pleinstraat 17, 3001 Heverlee ~ 016 23 34 70 ~ Francois.Struyven@telenet.be
13. Parochiale activiteiten vinden plaats in de kerk en/of het parochiecentrum
Voor organisatie van een activiteit contacteer de verantwoordelijke
In de kerk: Bogaardenstraat 72, 3000 Leuven
Francisca Houben ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com
Jos Cuyt ~ in het parochiecentrum Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
Bijbelgroep: Bespreken van lezingen van de volgende zondag elke 1ste dinsdag van de maand om 14.30u in het Sint-Kwintenshuis in de Naamsestraat door Mr. Marivoet 016 22 76 09.
Gezinsvieringen & Jeugdwerking: Nicole Coremans ~ Witte weg 8, 3060 Korbeek-lo ~ 016 46 17 32 ~ Nicole.Coremans@gmail.be
Na de viering komen de kinderen samen rond catechese.
Er wordt in leeftijdsgroepen gewerkt en dit van kleuters tot tieners, waarbij elke groep op eigen niveau en tempo kan werken.

Data gezinsvieringen Sint Jozef 2017 - 2018
2. zondag 29 oktober 2017 9.15u.
3. zondag 19 november 2017 9.15u.
4. zondag 14 januari 2018 9.15u.
5. zondag 11 februari 2018 9.15u.
6. zondag 11 maart 2018 9.15u.
7. zondag 29 april 2018 9.15u.
8. zondag 27 mei 2018 9.15u.
9. zondag 24 juni 2018 9.15u.
Kleine zielen: gebedsgroep/stille aanbidding na de eucharistie tot 19.30u elke 1ste maandag van de maand.
Werkgroep voor het parochiecentrum:
1. Marcel Lenaerts ~ Sint-Jansbergsesteenweg 200, 3001 Heverlee ~ 016 20 17 26
2. Jos Cuyt ~ Burgemeestersstraat 59 bus 00.03, 3000 Leuven ~ 0496 61 43 73 ~ Cuyt.Jos@gmail.com
     Ontspanning - Gemeenschapsvorming
Gezelschapsspelen: Scrabble en Rummikub vrij toegankelijk voor iedereen elke vrijdagavond vanaf 20.00u.
Francisca Houben ~ Blijde Inkomststraat 144, 3000 Leuven ~ 016 22 03 36 ~ FHouben@yahoo.com

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2019  | gewijzigd op: 28-01-2019
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer