Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

2019Lijst van de opnamen* niet beschikbaar online
nr Datum Uur Naam van de opname Uitvoerders
1 05-05-2019 10:00 Priesterwijding Ghilain *
2 05-05-2019 10:00 3e Paaszondag Samenzang
3 28-04-2019 10:00 2de Paaszondag
4 14-04-2019 10:00 Palmzondag Samenzang
5 31-03-2019 10:00 4de Zondag Veertigdagentijd Samenzang
6 24-03-2019 10:00 3de Zondag Veertigdagentijd Samenzang
7 24-02-2019 10:00 7de Zondag door het jaar Samenzang
8 17-02-2019 10:00 6de Zondag door het jaar Samenzang
9 10-02-2019 10:00 5de Zondag door het jaar Samenzang
10 04-02-2019 10:00 Patroonfeest Kuleuven Leuvens Universitair Koor
11 03-02-2019 10:00 4de Zondag door het jaar Schola Sancti Petri
12 27-01-2019 10:00 3de Zondag door het jaar Samenzang
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 12-11-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer