Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven


Dekenaat Leuven
Trouwen voor de kerk is vandaag allesbehalve vanzelfsprekend.
Het vraagt veel moed, geloof en inzet om je leven te willen delen met één partner.
Het huwelijk is immers een veeleisend engagement.
Het is een opgave om het eens gegeven JA-woord elke dag en in heel verschillende situaties waar te maken.

Behoed de liefde van de geliefden
Gij die weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn,
en dat hun hart onrustig is en onbestendig als het weer.
Gij die hen toegekeerd hebt naar elkaar,
opdat zij niet meer half zijn,
onbestemd en onvervuld,
leer hen verstaan het dodelijk geheim dat liefde lijden is,
dat geven leven doet.
Geef hen de tijd elkaar te kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan,
maak hen geduldig en oneindig lief,
dat zij de nacht doorkomen met elkaar.

Huub Oosterhuis

© Toestemming tot publiceren op deze webstek gekregen van de heer H. Oosterhuis op 17 februari 2009 via e-adres

Trouwen voor de kerk vraagt voorbereiding, niet alleen voor het feest maar ook en vooral voor de liturgische plechtigheid.
Hiervoor zijn er verschillende stappen.

Vooreerst dient u zich in te schrijven via het aanvraagformulier van de zone waar u wenst te huwen. Vul deze zo volledig mogelijk is.
Op basis van deze aanvraag wordt u gecontacteerd voor een eerste gesprek.
Op dat moment wordt de plaats en datum en uur definitief vastgelegd
Tijdens dit gesprek wordt ook de vraag gesteld naar de motivatie om kerkelijk te huwen.

Vervolgens wordt de mogelijkheid aangeboden om je inhoudelijk voor te bereiden op je huwelijk.
Dit kan door de huwelijksvoorbereiding te volgen door het dekenaat aangeboden of via een persoonlijk traject.
Dit wordt ook in het eerste gesprek afgesproken.
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 21-05-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer