Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Gemeenschapsploeg programma 2017(klik op de hoofding om te sorteren)

datum onderwerp bespreking
11 januari Aswoensdag uur van asviering in parochie
Broederlijk Delen (veertigdagentijd) lokale acties in parochie: wie doet wat?
Herdenking busramp Sierre wat? waar?
PAVO terugbetalingen (als gift !!) november-december
 
16 februari Goede week data, plaats en uur van de vieringen in parochie
Biechtviering waar?
Goede Vrijdag 14 april waar? Zone viering?
Paaswake 15 april samen met de paters Jezuieten?
Pasen 16 april
maart Bedevaart Banneux datum, hoe inschrijven?
Paasmaandag viering in parochie?
PAVO terugbetalingen (als gift !!) januari-februari
 
 
 
20 april Eerste communie plaats en uur van viering; Welk koor?
Vormsel Plaats en uur van viering; Welk koor?
Hemelvaart uur viering(en)? vooravond niet vergeten!
Pinkstermaandag uur van viering?
Dankviering datum, plaats en uur; met of zonder koor? receptie na viering?
11 mei Zomerfeest parochiekoren wat? waar?
PAVO terugbetalingen (als gift !!) maart-april
 
 
15 juni Maria ten-Hemel-Opneming uur van viering(en); vooravond niet vergeten!
Parochiefeest H. Lambertus (17 september)
Feest met Poolse gemeenschap
Onthaalbrochure PZ hoe verdelen? In elke brievenbus? Elk jaar?
 
september Sint-Cecilia koorfeest wat? waar?
Allerheiligen/Allerzielen data en uur van eucharistievieringen; vooravond niet vergeten! GEDACHTENISPRENTJE!
Welzijnszorg (advent) Hoe adventskalenders verkopen? lokale acties in parochie: wie doet wat?
PAVO terugbetalingen (als gift !!) juni t.e.m. augustus
oktober  
 
 
 
 
november Kerstmis uur van eucharistievieringen; kinderviering in de parochie? biechtviering niet vergeten!
2de Kerstdag eucharistieviering in parochie?
Nieuwjaar eucharistieviering in parochie?
PAVO terugbetalingen (als gift !!) september-oktober
december  
 
september Herabonnering K&L folder in elke brievenbus?
oktober Sterzingen(begin januari) aankondigen (scholen, K&L?)praktische organisatie
december Bidweek voor Eenheid (einde januari) bijdrage parochie?
Lichtmis (begin februari) wat doet catechese? (kinderdoop, lampionnentocht)
 
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 30-12-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer