Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Fotozoektocht 2018
Het verleden is niet veraf!
download hier het antwoord formulier
download hier de tekst van het parcours
download hier de foto's om mee te nemen.
Duitse troepen waren al op 19 augustus 1914 de stad Leuven binnengetrokken. De eerste dagen bleef het relatief rustig maar op 25 augustus om acht uur 's avonds werd er geschoten in de stad. Het waren twee Duitse compagnieën die in het schemerdonker mekaar beschoten. Maar de Duitse troepen waren ervan overtuigd dat Belgische burger-sluipschutters 'franc-tireurs' op hen hadden geschoten. De stad moest het ontgelden. Een angstwekkend terreurbewind was het gevolg. Het oude centrum werd in brand gestoken, burgers werden geëxecuteerd en huizen geplunderd. Meer dan 200 burgers werden omgebracht en honderden werden gedeporteerd naar een kamp in Münster. Na een drie dagen aanhoudende brand bleken ruim 1.100 panden verwoest. Nu meer dan 100 jaar later, kunnen wij vrij wandelen door het heropgebouwde centrum. Het centrum en de zwaar beschadigde kerken zijn als het ware uit hun as herrezen. Uiteraard kunnen we niet alle kerken van Leuven op ons lijstje zetten, maar wellicht is deze zoektocht een mooie aanzet om ook eens de andere Leuvense kerken te bezoeken. Wandel en geniet van het interieur van alvast deze kerken die hun deuren openstellen voor het publiek. Kijk en bewonder ook de omgeving die zich permanent vernieuwt en aanpast aan de huidige noden van de samenleving.

De tocht is 5,5 kilometer lang en kan in de twee richtingen uitgevoerd worden. Je kan uiteraard ook zelf je startpunt kiezen.

De opdracht is om in de kerken of in de onmiddellijke omgeving ervan, foto’s te kunnen thuiswijzen (opdracht 1-6).

Om het iets moeilijker te maken word je ook gevraagd om op het parcours drie herdenkingspunten aan WOI te lokaliseren (traject A-C).

Belangrijke info

De kerken op ons lijstje zijn elke namiddag toegankelijk van 13.30 tot 16.30 uur, met uitzondering van maandagnamiddag.

Parcours

Wij vertrekken aan het station van Leuven op het Martelarenplein. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden hier mensen zonder enige kans op verdediging door de bezetter geëxecuteerd.

Via de Bondgenotenlaan begeven wij ons naar de Sint-Pieterskerk, hoofdkerk van de parochiale zone Leuven aan de Dijle. De huidige kerk is een hoog-gotische kerk die origineel in romaanse stijl gebouwd werd rond het jaar 1000. Het is daarmee ook de oudste kerk van Leuven. In de 15de eeuw begon de bouw van de huidige gotische kerk maar de romaanse crypte is bewaard. Duik eens in het verleden door een bezoek aan de crypte die meer dan 1000 jaar oud is. In de M-schatkamer kan je bovendien het 15de-eeuwse meesterwerk ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts (her)ontdekken. Dirk Bouts is één van de vooraanstaanden uit de Oudnederlandse schilderkunst, beter bekend als de Vlaamse Primitieven. Geniet ook van het resultaat van de prachtige restauratiewerken die de laatste decennia uitgevoerd werden. In een of ander hoekje vind je misschien een detail dat niet aan het oog van onze fotograaf ontsnapt is.

Begeef je daarna via de Mechelsestraat en de Vismarkt naar de Sint-Geertruikerk. De oorsprong van deze gaat terug naar de eerste helft van de 12de eeuw. Deze kerk was tot de 18de eeuw abdijkerk maar tegelijk één van de vijf middeleeuwse Leuvense parochiekerken. De kerk werd tijdens een bombardement in 1944 door een verdwaalde geallieerde bom zwaar beschadigd en werd vanaf 1950 grotendeels terug opgebouwd. Het gestoelte van de kanunniken en het orgel zijn blikvangers in deze kerk. Wie wat zoekt kan zeker opdracht 2 oplossen.

Vervolg nu de omloop via de Dirk Boutslaan en de Pensstraat naar de Parijsstraat. Deelnemers die dorst hebben kunnen, mits een klein zijsprongetje, hun dorst lessen aan ‘de langste toog’ op de Oude Markt.

Na deze facultatieve verkwikkende stop wandelen wij naar het Damiaanplein. De middeleeuwse Sint-Antoniuskapel is een mooi voorbeeld hoe kapellen en kerken in de loop van de tijd wisselende betekenis en functie kunnen krijgen: hier van middeleeuwse kapel, over nationaal bedevaartsoord tot modern heiligdom. Ook hier zijn enkele opdrachten voor je weggelegd.

Een volgende verrassende stop is de kerk van het Groot Begijnhof, de kerk van Sint-Jan De Doper. Een kerk uit drie tijden kan je zeggen: het gebouw is gotisch, het interieur barok en het geheel werd tussen 1978 en begin jaren ´80 mooi gerestaureerd. Als je goed rondkijkt zul je een hele brok geschiedenis vinden. Zo vond onze fotograaf, naast een recent kunstwerk de grafsteen van vier gezusters Peeters, alle vier begijn in het Groot Begijnhof tussen 1702 en 1704.

Na het bezoek aan deze kerk en met de oplossing op zak, gaat het via de Sint-Beggaberg en de Sint-Quintensberg naar de Sint-Kwintenskerk. Deze gotische kerk was lang een bedevaartsoord. Er werd gebeden tot Sint-Kwinten voor de genezing van allerhande lichamelijke kwalen en later ook van specifieke kinderziekten. Elk jaar hadden twee grote bedevaarten met plechtige processies plaats. In de onmiddellijke nabijheid staat de kapel van ‘Jezus in ´t Steentje’. Opdracht 5 kan zeker opgelost worden.

Nu verlaten wij de pastorale zone Leuven aan de Dijle en vervolgen onze weg naar de hoofdkerk van de federatie Heverlee, de Sint-Lambertuskerk. Deze kerk in neoromaanse stijl dateert uit het vierde kwart van de 19de eeuw. De kerk is niet toegankelijk en er is daarom ook geen opdracht voorzien.

Ga via de Prins De Lignelaan, de Naamsesteenweg, Heverlee station, Hertogstraat en Leeuwerikenstraat naar de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Het is een klooster- en parochiekerk van de paters augustijnen. De kerk in neoromaanse stijl werd begin jaren ´50 van de vorige eeuw gebouwd. De kerk is 60 meter lang, het schip is 22,5 meter hoog en de toren is 40 meter hoog. Het is de jongste kerk op onze omloop maar heeft heel wat te bieden. De kerk staat niet in de lijst van Open Kerken, maar is dagelijks toegankelijk van 07.30 tot 18.40 uur. Ga gerust binnen en let vooral op de plafondschilderingen en de 2.634 fraai geschikte orgelpijpen boven het priesterkoor. Wandel eens rond en lokaliseer de laatste foto’s. Alles gevonden? Hier eindigt onze jaarlijkse tocht. Moedige wandelaars kunnen nu verder wandelen naar Leuven station, maar de bus nemen lijkt misschien een betere oplossing. Aan u de keuze!

Als laatste inspanning vragen je nog het antwoord op de schiftingsvraag. Geef de som van de getrokken getallen en cijfers van de lottotrekking op zaterdag 15 september.

De oplossing

Vul in het rooster de letter van de foto(´s) in. Vergeet natuurlijk niet je naam, adres, telefoonnummer, parochie en leeftijd te vermelden. Een antwoordformulier kan je ook downloaden van de website van www.olv-troost.be of vind je achteraan in de kerk. De antwoorden moeten vóór 10 september gedeponeerd worden in de brievenbus van E.H. Dirk De Gendt, J. Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee. De rangschikking zal bepaald worden op basis van het aantal juiste antwoorden en zo nodig bijkomend op de antwoorden op de schiftingsvraag. In geval van ex-aequo’s, zal een onschuldige hand de winnaars bepalen. We nemen contact op met de winnaars en zullen hun namen publiceren in Kerk en Leven. Op een later tijdstip zullen ze uitgenodigd worden voor de overhandiging van de prijzen.

Iedereen mag gratis deelnemen!

Maria, Hilda, Rita, Frans, Jos en Philippe.


Martelarenplein Leuven

Onze-Lieve-Vrouw van Troost Heverlee

De foto's
download hier de foto's om mee te nemen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

download hier het antwoord formulier.

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 07-07-2018
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer