Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Beste bezoek.
Misschien ben je op zoek naar iets meer in je leven. Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem, de Bron van het Leven, via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt
namens alle geloofsgemeenschappen


klik op de afbeelding om verder te gaan

Leven in de gemeenschap van Christus
Eucharistie vieren

Eucharistie vieren
Gedoopt worden

Gedoopt worden
Huwen

Huwen
Biechten

Biechten
Afscheid nemen

Afscheid nemen
Eerste Communie

Eerste Communie
Vormsel

Vormsel
Pastorale zone Leuven

opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven

klik op de afbeelding om verder te gaan
Info over je geloofsgemeenschap
Pastorale zone Leuven a/d Dijle Pastorale zone Heverlee Pastorale Zone Kessel-Lo
Avatar
Pastorale zone Leuven aan de Dijle
Avatar
Pastorale zone Heverlee
Avatar
Pastorale zone Kessl-Lo
Centrum Leuven, Holsbeek-Attenhoven, Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Wilsele Sint Lambertus, Terbank, Park, Egenhoven, Troost

Sint Antonius, Sint Franciscus, Don Bosco, Blauwput, Boven-Lo, Linden, Vlierbeek
Pastorale zone Bertem Pastorale zone Holsbeek  
Avatar
Pastorale zone Holsbeek
Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode,
Holsbeek, Sint-Pieters-Rode

Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo

VACATURE
Sint-Pieter Leuven
Vacature koster (m/v)

De hoofdkerk van Leuven zoekt voor de nabije toekomst een nieuwe koster. Kandidaten kunnen hun cv en motivatiebrief tot 15/07/2018 per mail sturen aan de voorzitter van de Kerkraad op het volgende adres : haegemansluc@gmail.com. De uiteindelijke selectie zal gebeuren in samenwerking met rekruteringsbureau Accent.
Voor meer inlichtingen: klik dan hier...,


IN DE KIJKER
E.H. Willy Van Soom
vijftig jaar priester

Op 23 juni werd het vijftigjarig priesterjubileum gevierd van E.H. Willy Van Soom in de kerk van Terbank. Reeds vele jaren kunnen wij in onze federatie een beroep op hem doen als voorganger tijdens de weekendvieringen in Sint-Lambertus en Terbank.


OP DE AGENDA

Pastorale zone Heverlee
Inschrijving vormselcatechese 2018-2019

U kan kiezen uit drie projectvormen voor het vormsel in 2019. Deze staan in deze link uitgelegd. Voor de pastorale zone Heverlee betekent dit dat u kan kiezen ofwel volgens de inhoud ofwel volgens de locatie waar de catechese gegeven wordt. Wie zijn keuze bepaald heeft, meldt die via vormsel2019@kerkleuven.be voor 1 juli.


Pastorale zone Leuven aan de Dijle
Sint-Agatha "Zomerse Zondag" 24 juni 2018

De parochieploeg van Sint-Agatha nodigt u samen met familieleden en vrienden uit op de Zomerse Zondag die zal doorgaan op zondag 24 juni 2018 in het Park van het Montfortcollege te Rotselaar vanaf 09.15 uur.
Onze verbondenheid met God en met elkaar mogen we samen vieren. In de eucharistie, in samenzijn met elkaar, samen het glas heffen op deze zomer, samen aan tafel.
U vindt meer info en u kan zich inschrijven via kiezen deze link.


Pastorale zone Leuven aan de Dijle
Sint-Kwinten "EINDEJAARSBARBECUE" 24 juni 2018

Op zondag 24 juni viert de gelooofsgemeenschap van Sint-Kwinten om 10u30 een tweetalige eucharistie (Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper) onmiddellijk gevolgd door de jaarlijkse barbecue op het terrein van de kerk.
Zowel vlees als vegetarische gerechten worden geserveerd. Vrije donatie voor het eten; de drankjes worden verkocht aan democratische prijzen.
Gelieve op voorhand in te schrijven, zodat we voldoende catering kunnen voorzien. Ten laatste tegen 20 juni 2018.
Contacteer hiervoor Conrad Nwaka: cbd@catholicchurchleuven.be.


Pastorale zone Heverlee
Bedevaart Banneux 22 juli 2018

U vindt meer info en u kan zich inschrijven via kiezen deze link.


Pastorale zone Heverlee
Bezoek aan de Dossinkazerne 20 augustus 2018

In het kader van het jaar van de vrede willen de gruwel van de oorlogen niet vergeten. Daarom gaan we met u naar de Dossinkazerne, één van de deportatiecentra naar de uitroeiïngskampen.
Meer info en inschrijven via deze link.


Vormsel 2019 Dekenaat Leuven
Nr. Pastorale zone Dag Datum Viering Plaats Vormheer
1.Kessel-Lo zondag28-apr-2019 2de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekMgr. Vanhoutte
2.Holsbeek zaterdag11-mei-2019 4de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
3.Holsbeek zaterdag18-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
4.Bertem zondag19-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieters-bandenkerk BertemDirk De Gendt
5.Kessel-Lo (Linden)zaterdag25-mei-20196de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekDirk De Gendt
6.Kessel-Lozondag26-mei-20196de paaszondagSint-Franciscuskerk Heverlee Dirk De Gendt
7.Leuvenzaterdag1-juni-20197de paaszondagSint-Kwintenskerk Leuven Dirk De Gendt
8.Heverleezaterdag1-juni-20197de paaszondagKapel van de Heilig hartinstituut Heverlee Dirk De Gendt
9.Kessel-Lozondag2-juni-2019 7de paaszondagHeilig-Hartkerk Blauwput Dirk De Gendt
10.Leuven zondag9-juni-2018 Pinksteren Sint-Hadrianuskerk Wijgmaal Dirk De Gendt
Eerste communie 2019 Dekenaat Leuven
Nr. Geloofsgemeenschap Dag Datum Viering Plaats
1.Sint-Antonius zondag 5-mei-20193de paaszondag Sint-AntoniuskerkHeverlee
2.Leuven-Centrumzondag 12-mei-20194de paaszondagSint-Geertruikerk Leuven
3.Onbevlekt Hart van Mariazondag12-mei-20194de paaszondagOnbevlekt Hart van Mariakerk Ter Bank-Heverlee
4.Sint-Hadrianuszaterdag 25-mei-20196de paaszondag Sint-HadrianuskerkWijgmaal
5.Sint-Agathazondag26-mei-20196de paaszondag Sint-Agathakerk Wilsele-Putkapel
6.Sint-Martinuszondag26-mei-20196de paaszondag Sint-Martinuskerk Wilsele-Dorp
7.Heilige Familiezondag26-mei-20196de paaszondag Heilige Familiekerk Boven-Lo
8.Sint-Lambertus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-LambertuskerkHeverlee
9.Sint-Franciscus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-Franciscuskerk Heverlee
10.O.L.Vr.Troost donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer O.L.Vr. van Troostkerk Heverlee
11.Heilig Hart donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Heilig-Hartkerk Kessel-Lo
12.Sint-Carolus donderdag30-mei-2019Hemelvaart van de Heer Sint-Caroluskerk Holsbeek-Attenhoven
13.Sint-Pieterzondag2-juni-20197de paaszondagSint-PietersbandenkerkBertem
14.Sint-Lambertuszondag2-juni-20197de paaszondagSint-LambertuskerkLeefdaal
15.O.L.Vrouwzondag2-juni-20197de paaszondagO.L.VrouwkerkKessel-Lo
16.Sint-Kwinten zaterdag 8-juni-2019Pinksteren Sint-Kwintenskerk Linden
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 23-06-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer