Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

zoek: 
In de kijker
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
Nieuw Onze Vader
Nieuwe structuur
Zoek een geloofsgemeenschap
Biechtgelegenheid

Deken
Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be

Begin
Beste bezoek.

Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Sint-Pieterskerk

Livestream opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Het 'Onze Vader' krijgt nieuwe tekst
Vanaf de 1ste zondag van de Advent (27 november 2016) bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Dat melden de Nederlandse, Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.
Het Katholiek onderwijs leert vanaf september het nieuw Onze Vader aan.
Luister hier naar het nieuwe Onze Vader
De nieuwe vertaling

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De oude vertaling

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


(uittreksel www.kerknet.be)
Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door “bekoring”. In het Grieks staat er "peirasmos". Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Het werkwoord bijna altijd met “beproeven”. “Beproeving” is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst. De vertaling “bekoring” stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jakobus (1,13). Jakobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”.
+ Jozef De Kesel
Bisschop van Brugge
Bisschop-referent ICLZ
Pastorale zone Leuven, zondag 25 september 2016 om 10.30u. in de Sint-Pieterskerk
Op zaterdag 1 oktober 2016 om 20.00u in de Sint-Geertruikerk te Leuven
Bach in Leuven 1 oktober 2016 om 20.00u

Hildebrandt Consort
Wouter Dekoninck, artistieke leiding

Vergnügte ruh

BWV541 Prelude en fuga in G (transcriptie W. Dekoninck)
BWV54 Widerstehe doch der Sünde
BWV1052 Orgelconcerto in d (transcriptie R. Smits)
BWV170 Vergnügte ruh, beliebte Seelenlust

Info en reservatie www.bachinleuven.be
voorverkoop: tot 1 oktober 2016 16 EURO
kassa: 18 EURO
Diocesaan Pastoraal Centrum Varkensstraat 6, 2800 Mechelen twee dinsdagen 4 en 11 oktober 2016
Beste,
We nodigen u van harte uit om samen met ons te reflecteren over integrale ecologie.

De pauselijke exhortatie Laudato Si is een oproep aan de hele mensheid om zorg te dragen voor wat onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Maar hoe kunnen we deze oproep vertalen in concrete acties bij ons thuis en op het werk? En hoe moeten we nu concreet de verhouding zien tussen zorg voor de wereld en sociale rechtvaardigheid? In deze leesgroep gaan we op exploratie in deze boeiende oproep voor een andere manier van samen-leven!

ADRES: Diocesaan Pastoraal Centrum Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
DATUM: dinsdagen 4 en 11 oktober 2016 19:45 – 22:15
BEGELEIDER: Loïc Moureau
DEELNAMEPRIJS: € 10.00 (€ 20.00 met boek)
INSCHRIJVINGSINFORMATIE: www.ccv.be/vlaams-brabant

De ingang van het Diocesaan Pastoraal Centrum zal zeer binnenkort wijzigen naar F. De Merodestraat 18, Mechelen.
We verwachten dat het tegen 1 oktober 2016 in orde zal zijn.
Universitaire Parochie Sint-Jan-De-Doperkerk, donderdag 20 oktober 2016 om 20.00u.
Huub Oosterhuis in Leuven
Het belang van Huub Oosterhuis voor de liturgische taal kan moeilijk overschat worden. Van bij haar onstaan heeft de Leuvense Universitaire Parochie een bijzondere band met Huub Oosterhuis en met zijn liederen. Daarom is de parochiegemeenschap zeer blij hem in Leuven te mogen verwelkomen voor de lezing en samenzang over "bevrijdend godsgeloof".

De samenzang wordt op gang getrokken door de Cantorij van de UP-parochie, versterkt door o.m. zangers uit de koren Gertro(Sint Geertrui, Leuven), Hadricantus, Orlando en het Sint-Martinuskoor.

Na de lezing is er een receptie waarop kan nagepraat worden. Er zal een boekenstand zijn waar recente publicaties van Oosterhuis en CD's met liederen van hem kunnen worden gekocht.

Iedereen is van harte welkom. Gratis toegang.

Liefst vooraf aanmelden via het inschrijformulier op www.upvorming.be

Universitaire Parochie en de Universiteit Derde Leeftijd Leuven
Damiaan Vandaag organiseert dit najaar, samen met de Universitaire Parochie KU Leuven en de Universiteit Derde Leeftijd Leuven, 5 namiddaglezingen op het kruispunt tussen religie, zingeving en samenleving.
Plaats: Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, B-3000 Leuven.
Uur: 14.00 tot 15.45 uur, Na elke lezing is er kans tot vragen/discussie met de spreker.
Inkom: 7,50 euro per lezing, 30 euro voor 5 lezingen.
Inschrijven: is verplicht en kan via deze link.

HET PROGRAMMA Zingeving en spiritualiteit
Donderdag 20 oktober 2016: Terugblik op de Arabische Lente: lessen voor vandaag en morgen
Prof. Em. Emilio Platti. Over de impact van de Arabische Lente en de interreligieuze dialoog
Donderdag 27 oktober 2016: Zin in Europa
Herman graaf Van Rompuy, Voorzitter Em. van de Europese Raad. Over de zin, betekenis en spiritualiteit van het Europees project
Donderdag 3 november 2016: Het Pendelmodel
Dhr. Koenraad De Wolf. Een nieuwe rol voor religie en zingeving in onze samenleving
Donderdag 10 november 2016: Hoog tijd voor een andere God
Prof. Em. Roger Burggraeve. Over het oerklassieke godsbeeld en waarom dat niet functioneel is
Donderdag 17 november 2016: Uit liefde voor rechtvaardigheid
Dr. Ellen Van Stichel. Over de rol van de kerk in de geglobaliseerde wereld

U vindt dezelfde info over deze lezingen ook terug op zingeving en spiritualiteit.
Hopelijk mogen wij u begroeten op één of meerdere van deze namiddaglezingen. Van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Ruben Boon
Op vrijdag 4 november 2016 om 20.00u in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Heropening van de gerestaureerde hoofdbeuk van de Sint-Pieterskerk te Leuven

Meer nieuws later

Pastorale zone Leuven - Eerste communie en Vormsel 2017
Zondag 7 mei 2017 Eerste communie
Zaterdag 27 mei 2017 Vormsel
Contactpersoon: Rita Merckx ~ Rita.Merckx1@gmail.com ~ 0476 32 10 65
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2016  | gewijzigd op: 23-09-2016  | Johan.DeBoer@telenet.be |