Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Beste bezoek.
Misschien ben je op zoek naar iets meer in je leven. Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem, de Bron van het Leven, via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt
namens alle geloofsgemeenschappen


klik op de afbeelding om verder te gaan

Leven in de gemeenschap van Christus
Eucharistie vieren

Eucharistie vieren
Gedoopt worden

Gedoopt worden
Huwen

Huwen
Biechten

Biechten
Afscheid nemen

Afscheid nemen
Eerste Communie

Eerste Communie
Vormsel

Vormsel
Pastorale zone Leuven

opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven

klik op de afbeelding om verder te gaan
Info over je geloofsgemeenschap
Pastorale zone Leuven a/d Dijle
Pastorale zone Leuven aan de Dijle

Centrum Leuven, Holsbeek-Attenhoven,
Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, Wilsele

Pastorale zone Heverlee
Pastorale zone Heverlee

Sint Lambertus, Terbank, Park,
Egenhoven, Troost

Pastorale Zone Kessel-Lo
Pastorale zone Kessel-Lo

Sint Antonius, Sint Franciscus, Don Bosco,
Blauwput, Boven-Lo, Linden, Vlierbeek

Pastorale zone Bertem
Pastorale zone Bertem

Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal

Pastorale zone Holsbeek

Avatar
Pastorale zone Holsbeek

Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode,
Holsbeek, Sint-Pieters-Rode


Pastorale zone Leuven, Heverlee, Kessel-Lo

IN DE KIJKER
NIEUW KERKMEUBILAIR SINT-PIETERSKERK

In het kader van de algemene restauratie heeft de kerkfabriek van Sint Pieter gekozen voor een aangepaste meubilair voor het altaarpodium. Hier werd moderne vormgeving gecombineerd met de eeuwenoude traditie vanuit de basilieken van Rome. Voor meer: klik dan hier...

Geloven met je kinderen in de vakantie

Misschien wil je tijdens de vakantie wel "iets meer" doen met jullie kinderen. We bieden u onze nieuwe nieuwsbrief voor de vakantie aan. Vertellen, biddden, gewoon kleuren. Voor elk wat wils...
Voor meer: klik dan hier...

Vakantiezoektocht 2018

Het is honderd jaar geleden dat de Eeerste Wereldoorlog eindigde. Intussen is er veel veranderd. Wil je dit ontdekken in onze stad? Zoek dan met ons mee...
Voor meer: klik dan hier...


OP DE AGENDA
Pastorale zone Leuven 8 juli, 5 en 19 augustus, 2 september 2018.
Guitarconcerten in de Sint-Kwintenskerk

“Doorheen de stilte…EMOTIES – Gedachten komen, soms muziek” Hierbij wordt u van harte uitgenodigd op de concerten van de gitarist Jan Wouters.
Voor het programma: klik dan hier...,

Vormsel 2019 Dekenaat Leuven
Nr. Pastorale zone Dag Datum Viering Plaats Vormheer
1.Kessel-Lo zondag28-apr-2019 2de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekMgr. Vanhoutte
2.Holsbeek zaterdag11-mei-2019 4de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
3.Holsbeek zaterdag18-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieterskerk Sint-Pieters-RodeDirk De Gendt
4.Bertem zondag19-mei-2019 5de paaszondagSint-Pieters-bandenkerk BertemDirk De Gendt
5.Kessel-Lo (Linden)zaterdag25-mei-20196de paaszondagOnze-Lieve-Vrouwkerk VlierbeekDirk De Gendt
6.Kessel-Lozondag26-mei-20196de paaszondagSint-Franciscuskerk Heverlee Dirk De Gendt
7.Leuvenzaterdag1-juni-20197de paaszondagSint-Kwintenskerk Leuven Dirk De Gendt
8.Heverleezaterdag1-juni-20197de paaszondagKapel van de Heilig hartinstituut Heverlee Dirk De Gendt
9.Kessel-Lozondag2-juni-2019 7de paaszondagHeilig-Hartkerk Blauwput Dirk De Gendt
10.Leuven zondag9-juni-2018 Pinksteren Sint-Hadrianuskerk Wijgmaal Dirk De Gendt
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 27-07-2018  | webbeheer: Johan.DeBoer@telenet.be
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer