Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van de dekenaten Leuven en Bierbeek

zoek: 
In de kijker
Nieuws in beeld
PZ-Heverlee
Nieuws in beeld
PZ-Leuven
Weekendvieringen
Pastorale zone
Leuven & Heverlee
Nieuw Onze Vader
Nieuwe structuur
Zoek een geloofsgemeenschap
Biechtgelegenheid

Deken
Dirk De Gendt
J. Vandenbemptlaan 2
B-3001 Heverlee
Tel: 016 22 22 10
Tel: 0475 78 85 51
Fax: 016 89 72 85
Deken@kerkleuven.be

Begin
Beste bezoek.21-10-2016

Hopelijk biedt deze Internetlocatie iets om Hem via onze kerkgemeenschappen te ontmoeten.
Dit is immers de koepel van de katholieke parochies van de regio Leuven.
Elke parochie heeft zijn eigen deel op deze Internetlocatie, waar je terecht kan voor allerlei informatie. Zo vergroten we nieuwsbekendheid van elke parochie, waarover je in het verleden weinig of niets vernam.

Tevens is er plaats voorzien voor de niet-Katholieke kerkgemeenschappen in Leuven en omstreken. Maar er zijn natuurlijk ook kerk-links nationaal en internationaal.

Zo, we hopen dat deze Internetlocatie u kan bekoren en u op weg zetten naar Hem toe.

Deken Dirk De Gendt


Sint-Pieterskerk

Livestream opnamen in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Het 'Onze Vader' krijgt nieuwe tekst
Vanaf de 1ste zondag van de Advent (27 november 2016) bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het Onze Vader. Dat melden de Nederlandse, Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.
Het Katholiek onderwijs leert vanaf september het nieuw Onze Vader aan.
Luister hier naar het nieuwe Onze Vader
De nieuwe vertaling

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De oude vertaling

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


(uittreksel www.kerknet.be)
Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door “bekoring”. In het Grieks staat er "peirasmos". Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Het werkwoord bijna altijd met “beproeven”. “Beproeving” is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst. De vertaling “bekoring” stelt daarenboven ook een theologisch probleem. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jakobus (1,13). Jakobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”.
+ Jozef De Kesel
Bisschop van Brugge
Bisschop-referent ICLZ
Jos Bielen, dinsdag 25 oktober 2016 om 20.00u. Sint-jozefkerk Bogaardenstraat Leuven
Lezing muzikale creativiteit en vormgeving in de zondagsviering
De muzikale vormgeving van een zondagse eucharistieviering is veel meer dan het uitkiezen van een "een mis" en een aantal koorwerken en liederen. De eucharistie heeft ontzettend veel creatieve mogelijkheden wanneer het op muziek aankomt. Op een avond als deze verkennen we zij (bijna) allemaal

Voor deze lezing mogen we Jos Bielen, norbertijn van de abdij van Averbode en docent kerkmuziek in Vlaanderen, begroeten voor deze bijzonder inspirerende voordracht met praktische deelname van de toehoorders.

Deelname in de kosten 5,00 Euro, er is koffie voorzien

Universitaire Parochie en de Universiteit Derde Leeftijd Leuven
Damiaan Vandaag organiseert dit najaar, samen met de Universitaire Parochie KU Leuven en de Universiteit Derde Leeftijd Leuven, 5 namiddaglezingen op het kruispunt tussen religie, zingeving en samenleving.
Plaats: Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, B-3000 Leuven.
Uur: 14.00 tot 15.45 uur, Na elke lezing is er kans tot vragen/discussie met de spreker.
Inkom: 7,50 euro per lezing, 30 euro voor 5 lezingen.
Inschrijven: is verplicht en kan via deze link.
HET PROGRAMMA Zingeving en spiritualiteit
Donderdag 27 oktober 2016: Zin in Europa
Herman graaf Van Rompuy, Voorzitter Em. van de Europese Raad. Over de zin, betekenis en spiritualiteit van het Europees project
Donderdag 3 november 2016: Het Pendelmodel
Dhr. Koenraad De Wolf. Een nieuwe rol voor religie en zingeving in onze samenleving
Donderdag 10 november 2016: Hoog tijd voor een andere God
Prof. Em. Roger Burggraeve. Over het oerklassieke godsbeeld en waarom dat niet functioneel is
Donderdag 17 november 2016: Uit liefde voor rechtvaardigheid
Dr. Ellen Van Stichel. Over de rol van de kerk in de geglobaliseerde wereld
U vindt dezelfde info over deze lezingen ook terug op zingeving en spiritualiteit.
Hopelijk mogen wij u begroeten op één of meerdere van deze namiddaglezingen. Van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Ruben Boon
Op vrijdag 4 november 2016 om 20.00u in de Sint-Pieterskerk te Leuven
Heropening van de gerestaureerde hoofdbeuk van de Sint-Pieterskerk te Leuven

De prachtige restauratie van Leuvens trotse Sint-Pieterskerk moet uiteraard gevierd worden.

Deze indrukwekkende stenenconstructie is een voorbeeld en een toonbeeld van de gotische architectuur. Dat deze gewelven ook een schitterende invloed hadden en nog steeds hebben op de akoestiek waarmee de muziek wordt gediend, is ook bij deze gelegenheid een facet dat niet mag vergeten worden.

Erik Van Nevel stelde een programma samen met als hoofdmoot 5 zeer verschillende zettingen van de tekst ‘Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,’ ‘Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen’.

Het is het antifoon dat wordt gezongen op het feest van Sint-Pieter. De @MISSAM-ploeg van Currende zingt composities van Clemens non Papa, Cristobal De Morales, Tomas Luis de Victoria en William Byrd.

Voor de gelegenheid heeft Erik Van Nevel verschillende korte zettingen gemaakt van het originele gregoriaans en laat ze voorafgaan of volgen op de andere werken.

Als eerste werk staat evenwel een deel van het Credo op het programma. Het is een zesstemmige compositie van Antonius Divitis, die circa 1470 in Leuven is geboren. Hij zal ongetwijfeld de Sint-Pieterskerk gekend hebben als centraal monument van de stad en heeft uiteraard ook muziek horen uitvoeren, misschien wel van zijn hand.

Als slotwerk zingen de 8 zangers een dubbelkorig, achtstemmig Laudate Dominum van de Vlaming Philippe Rogier. Deze psalm wordt eveneens meestal gezongen op het feest van Sint Pieter. Philippe Rogier heeft dit werk welsiwaar geschreven om uitgevoerd te worden in El Escorial in Madrid, maar het zal ongetwijfeld even goed, of nog beter?, klinken in de feesteling van de avond.

Erik Van Nevel
oktober 2016.

Op zaterdag 5 november 2016 om 20.00u in de Sint-Geertruikerk te Leuven
Bach in Leuven 5 november 2016 om 20.00u

Hildebrandt Consort
Wouter Dekoninck, artistieke leiding

Christ lag in Todesbanden

BWV548 Prelude en fuga in e
BWV196 Der Herr denkt an uns
BWV4 Christ lag in Todesbanden
en werken van D. Buxtehude

Info en reservatie www.bachinleuven.be
voorverkoop: tot 5 november 2016 16 EURO
kassa: 18 EURO
Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee
Avondprogramma 2016-2017
Vormingsavonden van 11 oktober 2016 t.e.m. 28 maart 2017
Info: Alle avonden gaan door op: Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, 016 40 73 40
Contactpersoon: Marcel Braekers
We vragen voor deelname 5 EURO
Pastorale zone Leuven - Eerste communie en Vormsel 2017
Zondag 7 mei 2017 Eerste communie
Zaterdag 27 mei 2017 Vormsel
Contactpersoon: Rita Merckx ~ Rita.Merckx1@gmail.com ~ 0476 32 10 65
 | © webstek Dekenaten Leuven en Bierbeek - 2008 ~ 2016  | gewijzigd op: 21-10-2016  | Johan.DeBoer@telenet.be |